Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

PRO Hoting

Annons
Hotings PRO-förening har haft möte, denna gång i Lillkyrkan, Hoting. PRO-kören underhöll under ledning av Rolf Dahlén. Det var cirka 25 medlemmar på mötet.
Följande personer hälsades varmt välkomna som nya medlemmar: Kerstin Bäckman, Hoting, Sture Persson, Kyrktåsjö, Gunnar Sjödin, Brattbäcken, Maj-Lis Lif, Hoting och Viola Mårtensson, Hoting.
Kassören redogjorde över föreningens ekonomi och den är fortsatt stabil.
Kort hade kommit från Ingrid Adolfsson som tackade för uppvaktning på födelsedagen.
Fritz Wehlin, PRO Oden och Ulla Berglund PRO Lit-Häggenås, har tillskrivit Länstrafiken med begäran om att pensionärsgruppen ska få reducerat pris på sitt åkande hela året. Man har de två senaste åren haft så under tre månader. Skrivelsen har delgivits föreningen tycker att det är ett bra initiativ.
Ordförande har varit i Östersund på ordförandekonferens och det mesta handlade om rapporter från PRO-kongressen. Bland annat diskuterades att vården måste bli bättre på att möta äldres behov, att vårdföretagen ska skatta i Sverige, att man sätter stopp av diskrimineringen av äldre, att det ska vara rättvis skatt - lika skatt för lika inkomst.
Margareth Kanon har deltagit i LPR, vilket har fokuserats på arbete kring demensvården. Målet är att införa ett länsövergripande vårdprogram som anpassas efter lokala förutsättningar och att berörda parter ska ha kännedom om och utbildning för att genomföra fastställda rutiner. Margareth har även deltagit i en informationskväll om diabetes, som ABF och PRO Strömsund höll i, och här önskade man att varje förening skulle ha studiecirklar i ämnet.
Rikard Lindqvist har varit i Gysinge på kurs för att lära sig upprätta en hemsida för Hotings PRO.
Bränslekostnaderna på Solgården är mycket höga, och för att få ned den utgiften har föreslagits att kommunen låter installera värmepumpar. Hervor Dahlén, Bygdens framtid, och Margareth Kanon, PRO, tillskriver kommunen i ärendet.
Tåsjögården i Kyrktåsjö ämnar i likhet med Solgården börja med så kallade kaffestunder en gång i veckan, där pensionärer utifrån och boende inne "på hemmet" träffas för en stunds trevlig samvaro.
Efter mötets slut bjöd Berta Jönsson och Lilly Löfgren på kaffe med smörgås och goda kakor.

Mer läsning

Annons