Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

PRO Hoting

Hotings PRO-förening har hållit årsmöte med 60-talet medlemmar närvarande.

Annons

Ordförande för mötet var Barbro Höckert från distriktsstyrelsen och sekreterare Hervor Dahlén. Mötet inleddes med parentation av under året avlidna medlemmar.

Enligt verksamhetsberättelsen har föreningen haft många aktiviteter med olika kurser, bouleturneringar med mycket positivt resultat, samt många andra verksamheter.

Medlemsantalet har också ökat, vilket är glädjande.

Kassörens och revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna, varefter mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2008. Val av styrelse: ordförande Paul Nilsson, kassör Rickard Lindqvist, sekreterare Margoth Wahlin samt studieorganisatör Margaret Kanon. Övriga styrelseledamöter: Ulla Ivarsson, Birgit Ekström och Anna-Lisa Österberg. Till referent valdes Margoth Wahlin.

En ny medlem hälsades välkommen och tackkort upplästes från medlemmar som dels gratulerats på födelsedagen, dels fått en uppmuntran under sjukdom.

Informerades om att både Hammerdal och Srömsunds PRO-föreningar inbjudit till vårfest.

Efter mötet slut avtackades presidiet, varefter medlemmarna bjöds på supé.

Mer läsning

Annons