Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

PRO Hoting

Annons

Årets första möte inleddes med att Kent Wassdahl från Bygdens framtid berättade vad som händer avseende Solgårdens framtid. En grupp bestående av representanter från ortens näringsliv, kommunen, Bygdens framtid samt PRO, har träffats några gånger för att kunna se möjligheter med ett övertagande av fastigheten. De kostnader som i dag belöper på fastigheten är höga, men kan reduceras med rätt elförsörjning, uthyrning av flera rum samt uttag av hyra från PRO. Administrationen efter ett eventuellt övertagande åtar sig Bygdens framtid att handha.

I dag finns tre alternativ:

1. att Solgården övergår i nytt ägande sedan ägaren färdigställt värmeomställning till fjärrvärme eller värmepumpar samt att nödvändiga reparationer genom-

förts

2. att Solgården övergår i nytt ägande med löfte om finansiering av värmeomställning samt hjälp med finansiering för energieffektivisering av fönster och ventilation.

3. att Solgården inte kan övergå föreningens ägo då förutsättningar saknas för att täcka kostnaderna.

Föreningen tackade för informationen och framförde önskemål om att gruppen fortsätter sitt arbete. Ordförande öppnade därefter mötet och hälsade ett stort antal medlemmar samt en ny medlem välkomna. . Kassörens rapport visade att föreningen fortfarande har god ekonomi. Han meddelade samtidigt att han kommer att avgå som kassör och att Yvonne Hahn kommer att överta hans syssla, vilket mötet även godtog.

Jonas Söderberg, Ulla Ivarsson och Pia Lindkvist tackade för uppvaktning på födelsedagen. Margaret Kanon rapporterade från LPR. Vid en eventuell läkarutbildning i Östersund bör påtalas behov av geriatriker. Vid kontakter med handläggare angående byte av boendeform ska den sjukes anhöriga vara med. I dag slarvas det med detta, vilket innebär att anhöriga inte har någon vetskap om den framtida vården.

Under mars månad ska det vara klart med Hälsovalet då alla får möjlighet att själva välja vilken hälsocentral man vill anlita. Staten betalade under förra året ut 1,35 miljarder kronor till kommunerna, öronmärkta för äldres behov. Uppdrogs till KPR-ledamoten att ta reda på vad som gjorts i Strömsunds kommun.

Ordförande tackade för visat intresse, varefter fika intogs.

Mer läsning

Annons