Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

PRO Åredalen

Annons

PRO Åredalen har hållit årsmöte på S:t Olofsgården. Ordförande Karl Uno Wisén kunde hälsa ett 50-tal medlemmar hjärtligt välkomna.

Mötet inleddes med parentation över under året avlidna medlemmar. Därefter vidtog de sedvanliga årsmötesförhandlingarna med Arne Berglund som mötesordförande. Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen kunde se tillbaka på ett aktivt verksamhetsår med bland annat studiecirklar, resor och utflykter. Tyvärr kunde inte planerad resa till Dalarna genomföras på grund av för få anmälda.

Friskvårdsaktiviteterna boule, bowling och stavgång fortsätter. Ny aktivitet för året är de månadsvisa filmförevisningarna där ett 20-30-tal medlemmar möter upp. Föreningen svarade som vanligt för en tids- och växlingskontroll under S:t Olavsloppet. Föreningen har varit representerad vid ett flertal externa möten och sammankomster.

Resultat- och balansräkning föredrogs och godkändes, revisionsberättelsen upplästes och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelse för innevarande verksamhetsår valdes består i sin helhet av följande medlemmar: ordförande Karl Uno Wisén, sekreterare Siv Olofsson, kassör Bert Pettersson samt ledamöterna Ingrid Jonsson, Birgitta Sätherberg och Irene Kålen.

Då valberedningen inte lyckats finna en ny studieorganisatör överlämnas till styrelsen att tills vidare organisera och fördela arbetsuppgifterna.

Avgående sekreteraren Ivan Eriksson och studieorganisatören Ingrid Jonsson och revisor Kalle Engström avtackades. Mötesordförande tackade för förtroendet och önskade den nya styrelsen lycka till.

I omedelbar avslutning till årsmötet togs en del löpande löpande ärenden upp. Bland annat informerade ordförande om föreningens aktuella volontärsuppgifter för arrangören av World Cup- finalen. Han påminde även om S:t Olavsloppets tids- och växlingskontroll i Bodsjöbränna 9 juli.

Researrangören Hans Lundin informerade om planerad resa 24 -26 juni till Savalen, Norge samt utflykter till Fröån och Kallsjön runt.

För underhållningen svarade Olle Simonsson (Kaxåsrevyn) som roade med sånger på jamska, historier och vitsar samt musik på gitarr, fiol, nyckelharpa och tvärflöjt. Mycket proffsigt och underhållande!

Mötet avslutades med en god middag anordnad av Anna Märta Kallström.

Annons