Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ljungå kapell

Ljungå kapell har firat 100-årsjubileum.

Annons

Det var ett jubileum som hade lockat många ”utvandrade” Ljungåbor att söka sig tillbaka till rötterna och hundratalet personer deltog i firandet. Karl-Ove Söderberg hälsade alla välkomna. Därefter spelade violinisterna Anna Zackrisson och John Erik Burstedt första satsen ur Opus 99 av Joseph Hayden. Vid gudstjänsten sjöngs psalmer som valts med tanke på tiden för kapellbygget, 1909. Vid ett tillfälle som detta ska kännas att det är högtidligt och stämningsfullt: ”l denna ljuva sommartid”, ”O, store Gud”, och några verser ur ”Fädernas kyrka”.

John Strandin, tjänstgörande kantor, ledde psalmsången. Gudstjänsten leddes av Berit Backlund, som också höll predikan. Den inleddes med att hon sjöng en dalakoral. ”I denna ljuva sommartid” på en variant från Malung. Efter gudstjänstens slut var det Ljungåfödde Arne Karlins tur att berätta om Ljungå kapell och något om Ljungå bys historia. Som en bakgrund till jubileet för dagens kapell berättade Arne även om det kapell, som fanns före dagens jubilar.

Det kan vara värt att erinra om att Galtströms kapell var en av de bruksbyggnader, som skonades vid de ryska härjningarna år 1721. Arne höll i sin hand ett fotografi av Lars Albert Flygt. Denne anses allmänt vara mannen som tog initiativet att uppföra det första kapellet, Flygt var den som formade Ljungå och gjorde bygden känd vida omkring. Han var född i Rengsjö i Hälsingland 5 maj 1823. 1850 antogs han som lärare i Hammerdal. Där var han bara ett par år. 1852 fanns han i Offerdal, som handlare och inspektor. l början gjorde Flygt egna skogsaffärer och kom då i kontakt med grosshandlare Bunsow i Sundsvall. Denne fann Flygt duglig och 1858 erhöll han anställning som inspektor i Ljungå. Eftersom Ljungå ligger 2 mil från Hällesjö kyrka var det naturligt att Ljungås invånare ofta uteblev från gudstjänsterna i Hällesjö. Någon riktig väg fanns inte och det var svårt att transportera de avlidna till deras sista vilorum I Hällesjö. För att avhjälpa detta lät Flygt uppföra Ljungå första kapell. Det kapellet blev en föregångare till dagens jubilar. Äldsta gravvården är från 1878 efter Kristina Staaf f 1809.

Flygt flyttade till Östersund 1894, där han avled den 6 april 1895. Den 1 maj 1898 brann både kapellet och klockstapeln, som var Lars Albert Flygts verk. Vi övergår här till det kapell och klocktorn, som Skönviks AB byggde 1909 och som vi 100-årsjubilerar i år. Under 1950-talet infördes elektrisk uppvärmning av kapellet och 1968 elektrisk klockringning. Ett bårhus byggdes i början av 1960-talet. l samma tidsskede som detta kapell byggdes, år 1909, byggdes även skyttepaviljongen, På den tiden ansågs varje nöjeslokal vara ett syndens näste. Detta föranledde en dam i bygden att fälla yttrandet: ”Man bygger ett hus åt Herran och ett hus åt Satan”. Det har glädjande nog senare visat sig att dessa två hus på ett utmärkt sätt kompletterat varandra.

Arne gav en eloge till vaktmästarparet Lilly och Alf för god vård och skötsel av jubilaren. Jubileet i kyrkan avslutades med att fiolisterna, på gång ut, spelade Jämtlandssången och kyrkobesökarna tågade efter ut, sjungande Jämtlandssången.

Praktiskt taget alla kyrkobesökarna förflyttade sig till Paviljongen. Där hade dukats upp jubileumskaffe med bullar och tårta, som tre damer ordnat: Solveig Söderberg, GullBritt Söderberg och Lilly Säll.

Mer läsning

Annons