Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jidca

Den lilla internationella föreningen Jidca (Jämtland International Development Collaboration Agency) höll årsmöte i slutet av mars med ett 60-tal medlemmar och andra intresserade personer närvarande.

Annons

Föreningen, som startades 1984 av Jidcas eldsjäl Gun Olsén, firade sitt 25-års jubileum i anslutning till årsmötet. Med anledning av detta hade en jubileumsskrift med titelnJIDCA 25 år 1984-2009sammanställts av Ewy Englund, föreningens ordförande under många år. För layout, redigering och ett rikt bildmaterial i boken står Sonja Holmberg för, tidigare föreningens sekreterare och kassör.

Årsmötet inleddes med att ordförande Kurt Johansson hälsade alla varmt välkomna varefter sedvanliga årsmötesförhandlingar och val ägde rum. Kurt Johansson omvaldes som ordförande. Av verksamhetsberättelsen för 2008 framgick att föreningen har 169 medlemmar. Under verksamhetsåret har föreningen uppfyllt målsättningen att ge hjälp till självhjälp till enkla projekt utifrån mottagarnas egna önskemål och traditioner i Tanzania, Kenya och Guatemala. Flera av projekten hade under året haft besök från Sverige och stora summor insamlade medel har sänts till de olika projekten. Jidca har också under året arbetat med rättvise/solidarisk handel samt deltagit i flera olika internationella aktiviteter i länet.

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Ewy Englund om arkiveringen av föreningens samlade dokument samt om arbetet med att sammanställa jubileumsskriften, hon gav dessutom en intressant exposé över Jidcas 25-åriga verksamhet. Jidca har under 19 år medverkat i ett stort Gandhiinspirerat byutvecklingsprojekt i byn Madhan i Indien. Föreningen har också under 14 år gett bistånd till barnhemsbarn och gatubarn i S:t Petersburg, Ryssland samt under mer än 16 år bidragit till en bättre förlossningsvård för kvinnorna vid en förlossningsklinik i Moshi i Tanzania. I dagsläget är föreningens största engagemang stödet till ett kvinnoprojekt i Guatemala samt familjefadderprojekten i Tanzania, Kenya och Guatemala.

Efter Ewys exposé var det dags för solidarisk handel, lotterier och en kaffestund till tonerna av den fantastiska kören Mozaik. Därefter fick besökarna resa ut i världen tillsammans med de senaste Guatemalaresenärerna som med ord och bilder entusiastiskt berättade om sina upplevelser från resan och besöken hos kvinnokommittén Nueva Estrella och familjerna i fadderprojektet Xesaná i Guatemala.

Mer läsning

Annons