Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hotings PRO

Hotings PRO-förening har hållit ett välbesökt årsmöte.

Annons

Ordförande hälsade välkommen, varefter parentation till minne av under året avlidna medlemmar hölls.

Margaret Kanon läste därefter en dikt av Helmer Grundström.

Ordförande för mötet var Bernt Nygren och sekreterare Hervor Dahlén. Dagordningen godkändes och nya medlemmarna Ingvar Norlin, Bror Persson, Sven Bohlin, Karl-Erik Ekström och Birgitta Olofsson hälsades varmt välkomna. Verksamhetsberättelsen för år 2009 visade att föreningen haft många aktiviteter som exempelvis kurser i litteratur, engelska, tvåändstickning, stavgång, körverksamhet, gymnastik, boule samt de så kallade tisdagsträffarna som är mycket populära.

Kassörens och revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna, varefter mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2009.

Val av styrelse: ordförande Paul Nilsson, kassör Yvonne Hahn, sekreterare Margoth Wahlin samt studieorganisatör Margaret Kanon.

Övriga styrelseledamöter Ulla Ivarsson, Inger Jansson, Kerstin Sjölander. Till referent valdes Margoth Wahlin.

Informerades om att både Strömsunds och Hammerdals PRO-föreningar inbjudit till vårfest. Efter mötets slut avtackades presidiet, varefter medlemmarna bjöds på middag på Hotell Hoting.

Mer läsning

Annons