Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hjärt- och lungsjukas förening Östersund

Annons

Hjärt- och lungsjukas förening i Östersund höll sitt årsmöte på Folkets hus i Östersund. Ordförande Uno Essvall öppnade mötet och hälsade ett 70-tal medlemmar välkomna. Minnet av de under året bortgångna medlemmarna hedrades med ljuständning och en tyst minut.

Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Åke Eliasson och till sekreterare Margareta Eriksson.Verksamhetsberättelsen visar på ett aktivt år. Föreningen har under året haft två möten i form av soppluncher med information och underhållning samt ett medlemsmöte för nya medlemmar. Ett nyårsbrev har skickats till samtliga medlemmar, som vid årets slut uppgick till 647 stycken. Vårdcentralerna i kommunen har besökts av eftervårdsombuden. Kassören har under två dagar gått en kurs i bokföring. Riksförbundet har beviljats bidrag från Allmänna arvsfonden för att bland annat utveckla ett program för en kommande lungskola. För att få fram ett underlag valdes tre städer ut däribland Östersund. Under ledning av Uno Essvall och en konsult från Stockholm träffades två grupper, som fick diskutera erfarenheter och upplevelser av olika slags lungsjukdomar. En rapport har sammanställts och en uppföljning är på gång.

Motionsverksamheten har pågått i form av bowling, motionsgymnastik, vattengymnastik och tipspromenader med efterföljande bingo. Vid Bowlingmästerskapen, som hölls i Bollnäs fick föreningen sin förste riksmästare, Staffan Johansson. Även de övriga deltagarna skötte sig bra.

Under våren och hösten har två kostcirklar, akvarellkurs och körsång pågått. En kurs i klädsömnad avslutades under våren.

Ett antal medlemmar hjälpte till vid en auktionsdag på Lyransgården i Fåker där en auktion hölls till förmån för hjärt- och lungsjuka.

Höstens bowling- och shoppingresa gick till Sundsvall. En fullsatt buss med glada resenärer fick en trevlig dag.

Efter genomförda val fick styrelsen följande sammansättning: Uno Essvall, ordförande, Barbro Persson, vice ordförande, Maj-Lis Jonsson, kassör, Margareta Eriksson, sekreterare, samt Barbro Andreasson, Staffan Johansson och Ulla Nilsson. Till eftervårdsombud lungor valdes Alva Ytterstedt, till eftervårdsombud hjärta Ulla Nilsson och till studieorganisatör Margareta Eriksson.

Efter årsmötet underhöll kören Hjärtans Fröjd med vacker sång. Kören har sitt hemvist i Hjärt- och lungsjukas förening i Östersund. Det är en fyrstämmig blandad kör, som funnits i snart 20 år. Ledare för kören är Bo Nordlund och Gudrun Mickelsson. Efter underhållningen intogs middag på Folkets hus.

Mer läsning

Annons