Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hjärt- och lungsjukas förening

Hjärt- och lungsjukas förening i Östersund har hållit sitt årsmöte på OSD (Folkets hus) i Östersund.

Annons

Ordförande, Uno Essvall, öppnade årsmötet och kunde hälsa ett 40-tal medlemmar välkomna. I samband med årsmötets öppnande hedrades också minnet av de under året bortgångna medlemmarna med ljuständning och en tyst minut. Därefter läste Gudrun Mickelsson dikten Körsklocka av Elsa Wallén och kören Hjärtans Fröjd sjöng Fader vår.

Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Åke Eliasson och till sekreterare Margareta Eriksson. Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Verksamhetsberättelsen visar på ett aktivt år. Föreningen har under året haft två medlemsmöten i form av soppluncher med information och underhållning samt ett medlemsmöte för nya medlemmar. Ett nyårsbrev har skickats till samtliga medlemmar, som vid årets slut uppgick till 634. Utåtriktad information har lämnats vid ett flertal tillfällen och vårdcentralerna i kommunen har besökts av eftervårdsombuden. Första advent samlades ett antal medlemmar för gemensam resa till Ås kyrka.

Utifrån riksförbundets projekt Lugna lungor inbjöds till ett releaseparty på länsbiblioteket i slutet av augusti. Där presenterades bland annat nya studie- och mötesmaterial, som vänder sig till lungsjuka och deras anhöriga. Motionsverksamheten har till många medlemmars glädje pågått både under våren och hösten i form av bowling, golvgymnastik, vattengymnastik (fem grupper) och tipspromenader med efterföljande bingo. Bowlingmästerskapen hölls i Älvsbyn och de tolv spelarna gjorde bra ifrån sig. Under våren och hösten har två kostcirklar, akvarellcirkel och körsång pågått.

Efter genomförda val fick styrelsen följande sammansättning: Margareta Eriksson ordförande, Barbro Persson vice ordförande, Maj-Lis Jonsson kassör, Erik Edström sekreterare samt Barbro Andreasson, Staffan Johansson och Ulla Nilsson ordinarie ledamöter. Till eftervårdsombud lungor valdes Mildred Edin. Eftervårdsombud hjärta är Ulla Nilsson och studieorganisatör Margareta Eriksson.

Efter årsmötet underhöll kören Hjärtans Fröjd med vacker sång. Kören har sitt hemvist i Hjärt- och lungsjukas förening i Östersund. Det är en blandad kör, som funnits i cirka 20 år. Ledare för kören är Gudrun Mickelsson. Efter underhållningen intogs middag på OCD.

Mer läsning

Annons