Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hammerdals socialdemokratiska förening

Annons

Hammerdals socialdemokratiska förening höll sitt årsmöte den 18/2, 2009 i PRO-lokalen i Hammerdal. Mötet öppnades av ordförande Sven Vigren och deltagarna hälsades välkomna.

Parentation genomfördes med en tyst minut. Därefter godkändes kallelsen och dagordningen fastställdes. Lennart Oscarsson valdes till årsmötets ordförande och Ingegerd Bodevärn Henriksson till sekreterare. Justerare tillika rösträknare blev Anna-Stina Danielsson och Ingrid Kallberg. Kvällens gäst Bengt Bergqvist, ledamot vid Landstingsstyrelsen samt ordförande i Etiska utskottet - rörande prioriteringsfrågor inom sjukvården, informerade. Den socialdemokratiska vårdpolitiken kräver kunskap och medverkan från Arbetarkommuner, s- föreningar och enskilda medlemmar. Budskap och alternativ måste nå alla medborgare. Vad är viktigast i vår sjukvårdspolitik? Hur klarar vi ett rättvist vårdval? Målet är tillgänglighet och kvalitet i vården. Bergqvist vill ha idéer och uppmanar till diskussion kring prioriteringar.

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes liksom det ekonomiskt resultatet och balansräkningen som föredrogs. Revisorernas berättade om sitt arbete och beslut togs att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Ersättningar och styrelsens storlek fastställdes och omval gjordes av förtroendevalda till styrelsen, ordföranden Sven Vigren för två år och ledamöterna NilsErik Jordahl och Hans Ringberth. Övriga ledamöter i styrelsen är Torsten Eriksson, kassör, Sture Danielsson, Inger Vigren och Sune Henriksson. Ersättare är Lennart Oscarsson och Gun-Marie Axelsson. Medlemsansvarig är Inger Vigren som även tillsammans med Gunvor Ramsell utsågs till valberedning.

Ombud och ersättare till Arbetarkommunens repskap samt årsmöte, Hammerdal Byggn. Förening, Föreningsarkivet, Fonus, ABFZ, Kyrkoråd och Pastoratets samfällighet utsågs. Oppositionsrådet Lennart Oscarsson informerade. Elva nya medlemmar hälsades välkomna till föreningen som är angelägen att flera intresserade går med. Sammankomster i mer lättsamma former kommer är planerade under året. Under kvällen serverades smörgåstårta och kaffe.

Mer läsning

Annons