Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hållands folkhögskola

/
  • Tre rektorer på 70 år! Lage Eklöv (1938-1976) står i mitten, Anders Andersson (1976-1994) till höger och Erik Sjöberg (1994-) till vänster i bild.

Hållands folkhögskolas höll årsmöte den 3 maj.

Annons

Hållands folkhögskola har firat 70 år detta verksamhetsår och har då också lyft fram den unika kontinuiteten i ledningen för skolan med bra tre rektorer under dessa 70 år. Det torde vara ett svårslaget rekord som dessutom förbättras för varje år med skolans nuvarande rektor Erik Sjöberg vid rodret.

Skolan, som drivs med EFS Mittnorrland som huvudman, har som motto Hela världen – hela människan, kan lägga ännu ett framgångsrikt år bakom sig, där tilldelade statsbidragsresurser har utnyttjats med råge i form av genomförda kursveckor.

Skolan har också förnyat sitt utbildningsprogram genom att i samverkan med bygdens företagare utveckla en ny utbildning Turism och service med fokus på säsongsarbetare. Denna utbildning ersätter den fritidsledarutbildning, som avvecklats helt under året.

Vidare har Konstskolan på Frösön, som drivs i samarbete mellan Hålland och studieförbundet Sensus hösten 2008 startat ett tredje projektår på utbildningen inriktad på tillämpningar i arbetslivet på de kunskaper som förvärvats under de två första åren vid Konstskolan.

Verksamhetsåret har för övrigt präglats av utveckla och fördjupa begreppet kvalitet. Ett viktigt led i skolans kvalitetsarbete under året har varit att inympa olika aspekter av Hållbar Utveckling i hela organisationen från kursdeltagare till styrelse.

Som ett led i denna utveckling kan ses de investeringsbeslut som under våren 2009 fattats för att effektivera energianvändningen vid skolans anläggningar och successivt övergå till förnybar energi. I detta ingår också åtgärder för att öka medvetenhet och möjligheter hos kursdeltagare och personal och ge var och en möjlighet att på sitt sätt medverka till att minska energianvändningen.

Årsmötet 3 maj 2009 kunde också konstatera att de ekonomiska målen för skolan uppnåtts och därmed fastställa ett positivt resultat på drygt 400 000 kr för verksamhetsåret samtidigt som lika mycket kunde avsättas för kommande investeringar.

Styrelsen leds av distriktsföreståndaren för EFS Mittnorrland, Greger Larsson, präglas av god kontinuitet med successiv förnyelse. Jan-Olof Hemmingsson, Ås och Tomas Wiklund, Frösön omvaldes för tre år. Som ny ledamot i folkhögskolans styrelse valdes Anders Gunnervall, Östersund. Som nya ersättare valdes Hanna Domargård, Östersund och Åsa Krisell, Järpen.

Årsmötet präglades av framtidstro och glädje över det gångna verksamhetsårets verksamhet samtidigt som alla är medvetna om att framtiden också kommer att erbjuda nya utmaningar.

Mer läsning

Annons