Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreningen Gamla Hornsberg

Annons

Föreningen Gamla Hornsberg har haft sitt tolfte årsmöte. Mötet öppnades av ordföranden Åke Karlsson, som kunde hälsa cirka 50 medlemmar välkomna. Efter parentation av under året avlidna medlemmar utsågs Ingvar Gustafsson att föra dagens möte.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar fick styrelsen följande utseende: Till ordförande för föreningen omvaldes Åke Karlsson. Till ordinarie ledamöter omvaldes Karl-Erik Jansson och Mats Malmqvist. Kvarstår i styrelsen för ytterligare ett år gör Gerd Eriksson och Gullan Sterner. Som suppleanter återfinns Sven Hansson och Fritz Åsell. Redaktionskommittén består av Birgit Jansson och Nils-Erik Bladh.

Ur verksamhetsberättelsen för 2007 kan noteras följande: Föreningen har under året haft fyra protokollförda medlemsmöten med varierande underhållning. Samtliga möten har varit välbesökta med cirka 50 medlemmar närvarande varje gång. Årets sommarutflykt hade företagits på hemmaplan, nämligen till Stocketitt den 9 juli i ett ganska blåsigt väder. Dock hade ett 30-tal medlemmar mött upp och fick nöjet att lyssna till Ingvar Gustafssons intressanta föredrag om Stocketitt och Frösöläger. Styrelsen har sammanträtt sju gånger. Medlemsantalet var vid årets slut 196 personer.

Kvällen avslutades med gott fika och professor emeritus Stefan Höglund från Uppsala (tidigare Frösön) höll ett intressant föredrag om sin aidsforskning.

Mer läsning

Annons