Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreningen för waldorfpedagogik i Jämtlands län

Annons

Årsmötet hölls i waldorfförskolan Solskattens lokaler på Frösön.

Styrelsen: Birgitta Lindgren ordförande, Inger Svanberg, Elisabeth Scheffer, Lena Lilja och Yvonne Andersson-Reinklou. Samtliga omvaldes på mötet. Till valberedningen valdes Cornelia Hippe-Runsten och Lena Lilja.

Erik Svanberg redogjorde för bokslut och ekonomisk situation. Resultatet står på plus. Dock skulle ett ökat antal betalande medlemmar vara önskvärt. Man kunde då ha möjlighet att finansiera efterlängtade föreläsningar. Anniken Karell-Håkansson läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket mötet beviljade. Anniken omvaldes som revisor.

Årsberättelsen visade att föreningen varit aktiv under året. Läsgruppen som samlats kring R. Steiners ”Andlig skolning” och P. Broströms ”Årets tolv högtider”, har haft tolv sammankomster. Målning med ”vått i vått” har varit mycket uppskattat. I juni gick telefonkedjan varm för en utflykt till nornans växtplats. Tre personer anmälde sig med så kort varsel. Snopet nog hade nornan det året tidigarelagt sina vanor. Nya tag har utlovats för 2009.

Elin Sjöberg, som var med som elev på Vidarskolan när den startade och som fortsatt de högsta klasserna på Umeå waldorfskola, kom en kväll i oktober och berättade om sitt examensarbete och om sin klassresa till Götheanum i Dornach, Schweiz. Detta gjorde hon på ett intressant och förtjänstfullt sätt.

”Inför advent” var rubriken på en träff den 26 november. Det blev ett människomöte med värme i Solskattens omfamnande miljö.

Styrelsen har haft två officiella möten, men täta vardagliga kontakter är vanligt.

Två utskick av Waldorfbladet har skett, men också telefonkedjor har satts in, när ett spontant arrangemang planerats med kort varsel. En färd till Margaretagården i Mörsil är ett exempel. Den ställdes dock in.

Robygge - föreningens affär – har, som alltid, skötts av Inger Svanberg i hennes hem på Genvägen 7. När Vidarskolan hade sin basar, fanns Robygge där med sina människovänliga produkter. På Vidarskolans hemsida finns numera en upplysning om Waldorfföreningen och dess kontaktmöjligheter.

Årets aktiviteter har vänt sig till huvudet - (tanken), till handens skapande (viljan) och till konstnärlighet (känslan). Man fann att utrymme för mer sång och musik skulle befrämja människans strävan att bli hel.

Waldorfföreningen har funnits nu i 31 år. Bland styrelsemedlemmarna har Inger och Birgitta varit med från starten. Behovet är om möjligt större nu än för 31 år sedan, för människor att i sig själva locka fram rent mänskliga egenskaper såsom skaparkraft, medmänsklighet, mildhet och kärlek till livet. Detta är alltmer angeläget att pedagogiskt förmedla till unga som gamla.

Mötet avslutades och följdes av samvaro kring te, smörgåsar och födelsedagskaka.

Mer läsning

Annons