Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreningsliv: PRO Alsen

Annons

Alsens PRO har hållit sitt årsmöte i Trångsvikens bygdegård. Ordförande Eivor Eriksson hälsade de 14 medlemmarna välkomna. Till ordförande valdes sittande. Harriet Grabler valdes till sekreterare. Till justerare valdes Astrid Nilsson.

Därefter sjöng vi tillsammans sången Det är härligt att vara vänner. Dagordningen godkändes. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna. Revisorernas berättelse godkändes. Ansvarsfrihet beviljades för styrelse och revisorer. Sally Nylander skall tillfrågas om att sköta föreningens ekonomi. Gunnar Lugnér skall friställas från Alsen PRO:s konto i banken. Åke Bergquist slutar härmed som kassör. Någon ny har inte utsetts.

Ulla Nilsson hade ett förslag att vi ska besöka Havremagasinet före en vårlunch i Brunflo. Vår förening skall ordna surströmmingsfesten i år.

Lars Nilsson, från ABF, besökte oss och berättade att de har information om surfplattor och smarttelefoner. De har även kurs för att hantera hjärtstartare. Den senare är gratis för pensionärer.

Åke Bergquist avtackades med blommor och applåder. Harriet ombads köpa blommor till Agnes Lindberg. Ett lotteri med fina vinster såldes.

Harriet Grabler

Mer läsning

Annons