Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreningsliv: IOGT-NTO-distriktet

IOGT-NTO-distriktet i Jämtlands län har genomfört sitt årsmöte i Hara föreningshus, Jättenborg, med ett 70-tal personer närvarande.

Annons

Ingela Sjöberg valdes till ny ordförande i IOGT-NTO-distriktet i Jämtlands län.

Inledningsvis underhöll Anders Hedén med sång till sitt eget gitarrackompanjemang. IOGT-NTO-distriktets i Jämtlands län vice ordförande Thelma Olsson Bylin övertog sedan ordet, och tackade Anders Hedén för hans framträdande och föreningen Jätten som åtagit sig värdskapet för årsmötet. Hon riktade ett speciellt välkommen till IOGT-NTO-förbundets representant Oskar Jalkevik, samt studieförbundet NBV:s representanter, verksamhetschef Mats Danielsson och studiekonsulent Kjerstin Berggren.

För NBV:s del berättade Kjerstin Berggren om satsningen på verksamheten för nysvenskar, bland annat genom språkcaféer. Mats Danielsson informerade sedan om att NBV kommer att satsa på ett utvecklat samarbete med sina 21 medlemsorganisationer. Ett projekt är Hand i hand. Inom IOGT-NTO i Jämtland anordnades under 2016 cirka 1 200 cirkeltimmar med 204 unika deltagare och därutöver 74 kulturarrangemang. Ett annat projekt som heter Trivselgerillan ska starta i höst, med IOGT-NTO-förbundet och NBV-förbundet som initiativtagare. Normaliacirklar, angående normer om vad som gäller i olika sociala sammanhang, är också något som det kommer att satsas på framöver.

En verksamhetskonferens kommer att arrangeras den 13 maj i Hammarstrand, och ett medlemsmöte (årsmöte) blir det den 13 november.

Mats Danielsson informerade om att under året så har, som en del av avdelningens utökade satsning i länet, Camilla Olofsson anställts som en andra studiekonsulent med placering på NBV MittSveriges expedition i Östersund.

IOGT-NTO-förbundets representant Oskar Jalkevik följde sedan upp med att förbundet noterar att det är mycket aktiviteter i Jämtlands län, och att det sticker ut på ett positivt sätt. En gruppdiskussion hölls också om hur IOGT-NTO ska möta framtiden. Oskar Jalkevik fortsatte sedan med att behandla alkoholpolitiken, och hur Systembolaget utmanas. Alkoholkapitalet vill helst ha bort Systembolaget, medan IOGT-NTO är positivt till detsamma. IOGT-NTO vill också ha bort alkoholreklamen. När det gäller den annalkande Folknykterhetens vecka, 22-28 maj, så har den tidigare använda Alkoholstören åter tagits i bruk för att understryka att temat är kampen mot alkoholreklamen. Även alkoholnormen, som till exempel vid after work, ska ifrågasättas.

Värvningen är ett viktigt medel för att uppnå målet att få fler medlemmar, och även att få de som ännu inte känner till IOGT-NTO att bli medvetna om att organisationens verksamhet är av stor betydelse. En annan ny verksamhet som är tänkt att få fler engagerade är att nya grupper kan anordna aktiviteter i distriktens regi. IOGT-NTO:s internationella arbete handlar mycket om att bygga upp folkrörelseverksamhet, och systerorganisationer bli medlemmar i IOGT-International. Ett sätt att få in medel är insamlingar, och en insamling benämnd Distriktsutmaningen görs i samband med distriktens årsmöten. En insamling skedde också på detta årsmöte.

Oskar Jalkevik visade en film om arbetet med gatubarn i Kisumu i Kenya. Även historiken behandlade han, bland annat att IOGT startade 1879 i Sverige. 1970 gjordes sedan en sammanslagning av IOGT och NTO. Som ett sätt att markera detta har arbetet med Expedition 50 startats, med hänsyftning till att det snart är 50 år sedan sammanslagningen. Under sommarens kongress i Karlstad kommer den processen att behandlas.

De sedvanliga årsmötesförhandlingarna inleddes sedan och ett mötespresidium, bestående av ordförande Björn Sandal och sekreterare Thomas Stensson, utsågs. Som en del av det nystartade Pilotprojektet fanns det denna gång inga valda ombud, utan alla närvarande medlemmar knutna till föreningar i länet hade rösträtt. Verksamhets- och ekonomisk berättelse godkändes, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Efter en lunchpaus höll Thelma Olsson Bylin parentation över de medlemmar som avlidit under det gångna året.

Förhandlingarna återupptogs och en arbetsplan antogs. Årsmötet hade också ett antal motioner att behandla. En ny styrelse valdes och den består av Ingela Sjöberg, ordförande, Kjerstin Bengtsson, kassör, Jimmy Wikström, sekreterare, Annika Nilsson, studieledare, samt ledamöterna Astrid Nyhlén, Sigvard Backlund, Karin Paulsson, Peter Nääs och Anders Ante Eriksson. Den nyvalda ordföranden uttryckte sin glädje över att få leda distriktets arbete under en spännande tid, och såg också tillbaka på sina tio år inom IOGT-NTO-rörelsen. Mariann och Börje Wasserman från IOGT-NTO-rörelsen i Västernorrland gratulerade och överlämnade en present. De uttryckte sin förhoppning att, i och med att Ingela Sjöberg har bott i Västernorrland en stor del av sitt liv, hennes utnämning ska bidra till ett ännu närmare samarbete mellan Jämtlands och Västernorrlands IOGT-NTO-distrikt.

Kjerstin Bengtsson tackade Björn Sandal och Thomas Stensson med blommor för väl genomfört arbete som mötespresidium. Thelma Olsson Bylin avtackades för sin tid i styrelsen och kökspersonalen tackades för sina insatser med blommor. Liksom sändes också en blomma till avgående distriktsordförande Björn Karlsson som inte hade möjlighet att delta. Ingela Sjöberg tackade slutligen alla för ett väl genomfört årsmöte, och avslutade detsamma.

Thomas Stensson

Mer läsning

Annons