Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elöverkänsligas förening

Annons

Elöverkänsligas förening för Västernorrlands och Jämtlands län har haft årsmöte i Lillsjöhögen.

Då ordförande och vice saknades, öppnades mötet av styrelsens sekreterare, som hälsade de 17 deltagarna välkomna. Att bara en sjättedel av medlemmarna deltog beror till största delen på att många har stora svårigheter att åka bil längre sträckor. Men dessbättre har man reda på hur man kan minska strålningen i bilen med omkring hälften och därmed kan de flesta köra eller åka bil utan problem.

Verksamhetsplan för 2009:

1. Bistå de elöverkänsliga i deras kontakter med kommunala och landstingskommunala myndigheter. Verka för att medlemmar söker bostadsanpassningsbidrag från sin kommun för elsanering av bostaden.

2. På olika sätt och till olika delar av samhället verka för att sprida kunskaper om elöverkänsligas problem, föreningens existens och dess verksamhet.

3. Ha kontinuerliga kontakter med kommunen beträffande hur arbetet med översiktsplanen fortskrider och hur de elöverkänsligas problem vägs in. Aktivt följa forskningen på området och utvecklingen av antalet elöverkänsliga.

4. Verka för att skaffa nya medlemmar samt att medlemmarna känner sig välkomna och behövda samt att ett medlemsmöte hålls under året.

5. Aktivt och förhoppningsvis tillsammans med Riksförbundet och länsföreningarna i landet, arbeta för att finna ett lågstrålande område i Z, Y, AC eller annat län samt försöka finna ett hus som är till salu, som kan restaureras, elsaneras och anpassas för de som akut behöver fly till en bättre strålningsmiljö. (Denna punkt beslöts också utgöra en motion till Riksförbundets årsmöte)

På årsmötet informerades om: Konventionen om de mänskliga rättigheterna för personer med funktionshinder, som antogs av FN under 2007 och ratificerades av Sverige i december 2008. Konventionen kommer att ha stor betydelse för funktionshindrades möjligheter att ställa krav på kommuner och landsting när det gäller rätten att kunna ha ett värdigt boende, vård på lika villkor och en tillgänglighet till samhället i övrigt på samma villkor som övriga medborgare.

Rapporterades om en välbesökt informationsdag i Östersund om Elektromagnetiska fält i vår miljö – en hälsofara med kända föreläsare som Kalle Hellberg och Mona Nilsson.

Årsmötets viktigaste fråga: att bilda två åtskilda länsföreningar avgjordes snabbt då enigheten var närmast hundra procentig. De långa avstånden mellan kust och fjäll har varit föreningens stora problem, varför båda föreningarna nu tror sig kunna fungera och verka effektivare. Därmed blev det ännu ett årsmöte och konstituerande möten. Till ordförande för Jämtlands län valdes Lars Falk, Lit och för Västernorrlands län Joje von Boisman, Nordingrå.

Mer läsning

Annons