Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EFS Strömsund

Annons

EFS missionsförening har haft sitt 105:e årsmöte. Markus Nordenmark inledde mötet med en kort andakt, där han utgick från Apg. 2:42 och Matt. 9:35-38. Därefter skedde medlemsintagning och man kan konstatera att medlemsantalet har ökat under året. Sedan företogs årsmötesförhandlingar. Under mötet upptogs en kollekt vid fikat som inbringade 2.003 kr.

Av verksamhetsberättelsen för 2008 kan man se att föreningen har haft stor verksamhet. Gudstjänster har firats nästan regelbundet på söndagarna. De har haft i genomsnitt 26 deltagare per gång.

12 st Mitt på dagen träffar har hållits med ca 23 deltagare per gång. Många talare och övriga har medverkat med sång och musik samt intressanta skildringar och förkunnelser samt de som bjudit på fika.

Många av medlemmarnas födelsedagar har firats i Bönhuset med Öppet Hus.

Den traditionella höstauktionen anordnades första helgen i oktober och som vanligt blev den välbesökt. Tore Olofsson var auktionist även denna gång. Många varor auktionerades ut under skoj och skratt, med mycket gott ekonomiskt resultat.

Mission ligger varmt om hjärtat för föreningen och medlemmarna och det är glädjande att se att föreningen har kunnat skicka över 56.000 kr till detta ändamål. Styrelsen sänder ett varmt tack till alla ideella insatser som har möjliggjort allt detta. Och deras bön och förhoppning är att det ska få bli människor till välsignelse och Guds rike till gagn.

Ekumeniska arbetet har bestått i ekumeniska dagar, gudstjänster, ekumeniska stugmöten och i smågrupper.

Samarbete har skett med Ströms församling vad gäller vissa gudstjänster.

Styrelsen för 2009 är följande: Inger Tåqvist, ordförande, Kerstin Bäcksund, vice ordförande, Ingrid Petersson, sekreterare, Inga-Brith Nilsson, vice sekreterare, Ingemar och Birgitta Bäcksund-Svensson, Rigmor Ringbert, ledamöter. Kassör är Jan-Erik Tåqvist utanför styrelsen.

Omval på revisorerna Hans-Göran Gerhardsson och Rolf Ragnarsson.

Anne-Mari Hillström valdes till missionsombud och ansvarig för Mitt på dagen träffarna.

Mer läsning

Annons