Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EFS missionsförening Strömsund

EFS missionsförening i Strömsund höll sitt 106:e årsmöte i februari.

Annons

Ordförande Inger Tåqvist inledde mötet med en minnesstund över avlidna medlemmen Anna-Lisa Svensson. Därefter höll Markus Nordenmark en kort andakt, innan själva förhandlingarna började.

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för 2009 och av denna kunde man utläsa att det har varit mycket verksamhet under året. Gudstjänster har firats ganska regelbundet på söndagarna med cirka 30 deltagare per gång. Vid dessa har förutom Markus Nordenmark, församlingens präster medverkat.

Sammankomster med bön och lovsång har hållits med olika teman. Mitt-på-dagen-träffar har under våren och hösten hållits varannan onsdag. Anne-Mari Hillström har varit ansvarig för dessa träffar. De inbjudna talare och övriga som medverkat med sång och musik samt intressanta skildringar och förkunnelser, samt även de som bjudit på mycket gott fika, har gjort att dessa samlingar varit mycket uppskattade och samlat en trogen skara besökare.

Ekumeniskt arbete har bland annat skett genom stugmöten på hembygdsgården, smågrupper och genom morgonbön i EFS-bönhus. Många fester och arrangemang har skett i form av dop, födelsedagskalas, sommarmöte, skördefest och samtalskvällar som har besökts av många. Missionsarbetet har varit aktivt. Föreningen har kunnat skicka över 55 000 kronor till EFS-mission tack vare de många kollekter och gåvor som kommit in under året. Vid årsmötet upptogs även en kollekt, som uppgick till 1 725 kr. Styrelsen riktade ett varmt tack till alla ideella insatser som har möjliggjort allt detta.

Styrelseval företogs. Årsmötet valde Maria Nordenmark och Helen Tåqvist som nya ledamöter i styrelsen, efter avsägelse från Inger Tåqvist och Inga-Brith Nilsson. Förutom ovan nämnda ledamöter ingår följande i styrelsen: Kerstin Bäcksund, Ingrid Petersson, Birgitta Bäcksund-Svensson, Ingemar Svensson och Rigmor Ringbert. Revisorer: Hans-Göran Gerhardsson och Rolf Ragarsson. Samrådsgruppen: Birgitta Bäcksund-Svensson. Vicevärdar för fastigheten: Jan-Erik Tåqvist, Rolf Bergvall och Ingemar Svensson. Missionsombud: Anne-Mari Hillström.

Som avslutning på årsmötet överräckte Kerstin Bäcksund blommor och present till avgående ordföranden Inger Tåqvist, som varit 25 år i styrelsen, blommor fick också Jan-Erik Tåqvist för sitt arbete som kassör och blommor till avgående ledamoten Inga-Brith Nilsson.

Mer läsning

Annons