Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Aspås-Rödöns Rödakorskrets

Kretsstämman förflyttar sig vart tredje år mellan Krokom, Aspås och Rödön. I år var turen kommen till Aspås och stämman hölls i sockenstugan.

Annons

Vid mötet deltog 18 kretsmedlemmar. Detta kanske inte låter särskilt många men om man betänker att kretsen består av runt 200 medlemmar var det faktiskt nära tio procents deltagande. Det är nog inte många andra föreningars årsstämmor som drar så stor del av sina medlemmar.

Medan åhörarna väntade på utlovad underhållning såldes ett stort antal lotter på de priser som deltagarna bidragit med.

Sedan vidtog de vanligt årsmötesförhandlingarna med Siw Jemteborn från regionkontoret som mötesordförande.

Sekreterare var inbjudna Solvig Ljusterdal som är kommunens representant vid Röda korsets riksstämma och även medlem i regionrådet för Södra Norrland. Styrelsen för kommande år fick efter förhandlingarna följande sammansättning: ordförande Gunilla Selander och vice ordförande Eva Rost. Övriga ledamöter: Siw Magnusson, Hilkka Lööv, Lena Andersson, Gun-Britt Bergstrand och Karin Lindström. Suppleanter liksom förra året, Elsa Grenolm och Mary Krekula. Att representera kretsen vid Samverkansrådet: Gunilla Selander, ersättare Eva Rost. Ordinarie revisorer: Ingrid Hestner och Lars-Olov Karlsson, revisorssuppleanter Ulf Hellström omval och nyval Astor Flinkman. Valberedningen fick en något ny sammansättning men ansvarig för Sygruppen liksom tidigare Inga-Britt Eriksson.

Nästa år är det återigen dags för Röda korsets riksstämma och nominerad från kretsen är Solvig Ljusterdal. Varje krets nominerar en representant som sedan väljs av en sammankallad valbredning från varje krets. Detta val kommer att ske i mitten av maj.

Kretsen har haft många aktiviteter under året och samlat in ett ansenligt belopp för olika ändamål både internationellt och nationellt. Man sände bland annat till Världens barnkampanjen 5404 kronor och kampanjen Rädda mammorna fick 3601 kronor. Kretsen är dessutom i samarbete med övriga kretsar inom Krokoms kommun ansvarig för Mötesplatsen Kupan som ligger centralt i Krokoms samhälle. I Mötesplats Kupan äger många aktiviteter rum förutom den stora roll den har genom att många av kommunens invånare träffas över en kopp kaffe och dryftar dagens händelser. Man har bland annat haft utbildning för alla frivilligarbetare, kurs i hjärt/lungräddning, temadag äldre/anhörigfrågor, musikkaféer, modevisning, ja listan kan göras lång.

Kommunens kretsar har många andra bra samarbetsprojekt vilket stärker respektive krets både nationellt och internationellt. Det är bredden av Röda korsets arbete både nationellt och internationellt som gör arbetet inom Röda korset så fantastiskt roligt, omväxlande och givande.

Mötet avslutades med musikunderhållning av två vissjungande systrar och utdelning av förtjänsttecken till ett antal trogna engagerade rödakorsare inom kretsen.

Annons