Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skynda långsamt i Lillänge

Annons

Moderaterna i Östersund är positiva till ökad handel. Punkt. Moderaterna i Östersund värnar om miljön. Punkt. Moderaterna i Östersund är försiktiga med kommuninvånarnas skattepengar. Punkt. Moderaterna i Östersund tar sitt uppdrag på allvar. Punkt. Moderaterna i Östersunds Miljö- och Samhällsnämnd vill inte släppa igenom detaljplaner som inte uppfyller miljökrav, kommunens egna riktlinjer eller de målsättningar som satts upp i översiktsplanen och tillväxtplanen. Punkt.

Det anser vi är vår skyldighet och ligger också i det mandat vi fått av våra väljare. Vad ger oss då rätten att bortse från det faktum att Lillsjöns biologiska mångfald hotas? Vad ger då oss rätten att försämra boendemiljön för människorna på Körfältet? Vad ger oss då rätten att slösa bort en massa skattekronor för att hjälpa ett exploateringsbolag till ökade vinster? Ingen, är Moderaternas svar.

Den detaljplan som vi har fått på bordet och som vi skall ta ställning till på MSN:s möte den 28 maj uppfyller inte de miljökrav vi som kommun måste ställa. Vi har berättat att vi vill se en lösning på dagvattenproblematiken, en lösning av trafiksituationen, en sparad bullervall mot körfältet samt en bevarad skogsskärm mot daghemmet Mosippan. Inget av det finns med i den detaljplan som nu ligger på bordet, trots att den varit ute på remiss och att dessa synpunkter kommit från flera håll. Vi vill inte riskera att stå till svars om några år när vi ser konsekvenserna av en eventuell överexploatering av Lillänge handelsområde. Detaljplanen uppfyller inte de miljökrav som Miljö- och Samhällsnämnden fått förtroendet att bevaka. Därför kommer vi att rösta nej till att detaljplanen skickas vidare till Kommunfullmäktige för antagande. Det är att ta ansvar och att lämna tydliga besked!

Sven Ringvall, Jocke Ekroth och Sture Persson, Nya Moderaterna Östersund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons