Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skydda våra skogar

En ny undersökning från Världsnaturfonden (WWF) visar att skogen är viktig för svenskarna och att man spenderar mycket tid där. Skogen är dock också omgående i behov av mer skydd. Vi måste öka arealen och kvalitén av skyddade naturområden i Sverige – därför driver Världsnaturfonden WWF just nu kampanjen Svenska Pärlor.

Förr var det gott om skogar som var varierande och rika på mångfald, men de senaste hundra åren har vi sett en drastisk omvandling av skogslandskapet. I större delen av Sverige är skogen utarmad och reducerad till produktionsskog baserad på monokulturer, som är fattiga på biologisk mångfald. Arealen gamla skogar med höga naturvärden har minskat och har nått kritiskt låga nivåer, och det återstår nu endast små rester av naturskog.

I Naturvårdsverkets utvärdering av miljömålen för 2014, som nyligen släpptes, slås fast att det idag inte är möjligt att nå miljömålet Levande skogar till 2020 med dagens planerade eller beslutade styrmedel. Nästan 2 000 arter som lever i de svenska skogarna är hotade, framförallt för att naturskogen med gamla träd, lövträd och död ved minskar. Vetenskaplig forskning visar att andelen skyddad skog behöver ligga betydligt högre. Vi behöver skydda alla värdefulla skogar som finns kvar. Trots att det finns så lite sådana skogar kvar, tillåts de fortfarande att avverkas.

Att bara skydda den naturskog som är kvar räcker dock tyvärr inte, vi måste också satsa på naturvårdande skötsel och på att återskapa skogar. Det är inte antingen skydd eller skötsel, utan både och! Här behövs resurser, både till ersättning till markägare som har dessa skogspärlor på sin mark, och tillräckligt med personal för att genomföra arbetet

En färsk svensk opinionsundersökning från WWF visar att skogen är mycket viktig för svenska befolkningen och att man spenderar mycket tid där. 87 procent uppger att de påverkas positivt av att röra sig i skogen. Nästan halva Sveriges befolkning har spenderat tio timmar eller mer i skogen den senaste månaden, och över en femtedel uppger att de senast var i skogen idag eller igår.

Vår undersökning visar att politikerna har väljarnas starka stöd för att agera mer aktivt för att skydda skogen:

# 90 procent anser att politikerna måste avsätta mer ekonomiska resurser för skyddet av den svenska skogen och lika många anser att politikerna måste skärpa lagen för att skydda den svenska skogen

# 78 procent anser att politikerna ska börja återskapa värdefulla skogar, inte minst lövskogar, och se över skogsbrukets miljöhänsyn.

Tyvärr så agerar politikerna idag inte tillräckligt kraftfullt för att skydda våra värdefulla skogar. Enligt vår undersökning tror två tredjedelar inte heller att politikerna gör vad de kan för att skydda vår svenska naturskog. Om politikerna tar sina väljare på allvar så måste nästa regering:

# Prioritera ett ökat skydd av skog med höga naturvärden genom att tillsätta mer ekonomiska och personella resurser för öka takten i skyddet.

# Skärpa lagen och införa nolltolerans mot avverkning av skogar med höga naturvärden

# Se över skogsbrukets miljöhänsyn och skogsvårdslagen och inför sanktioner för brott mot lagen

# Föra över skogsvårdslagen till miljöbalken.

# Sätta mål för och avsätta mer resurser till återskapande och naturvårdande skötsel av värdefulla skogar, inte minst lövskogar.

Även om situationen är allvarlig finns det stora möjligheter till att göra en förändring här och nu. För visst vill vi ha en skog med mångfald av arter, som utgör ett andrum för människan? Inför nästa mandatperiod har nu riksdag och regering tillfälle att agera för ökat skydd av skogen och verka för att skogens skötsel sker på ett sätt som gynnar både människor och naturen.

Lovisa Hagberg, stf naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF

Linda Berglund, expert svensk skog, Världsnaturfonden WWF

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel