Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skydda våra hav

Annons

Våra hav är fantastiska, men varken de eller flera av de arter som lever där mår speciellt bra. För att bevara arter och livsmiljöer och säkra vår egen välfärd är det av yttersta vikt att vi omgående skyddar och förvaltar våra hav bättre och säkrar genomförandet av uppsatta miljömål.

Östersjön övergöds, missköts och de döda havsbottnarna är större än någonsin. Västerhavet mår inte heller bra. Andelen hotade arter är större i den marina miljön än någon annanstans. Problemen som övergödning, miljögifter, kustexploatering och svaga fiskbestånd medför stora konsekvenser för både människa och miljö.

Regeringen har satt som mål att skydda 10 procent av våra havsområden till 2020. I dag skyddar vi bara drygt hälften av detta; 6,5 procent av våra hav. Det kan jämföras med Tyskland som har skyddat cirka 40 procent av sina havsområden.

WWF ser med oro på att takten att uppnå skyddsmålen är för långsam. Dessutom tar Sverige inte heller särskilt väl hand om de områden som redan är skyddade.

Enligt Naturvårdsverkets utvärdering 2014 når vi heller inte miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård till år 2020 med beslutade styrmedel.

En färsk opinionsundersökning från WWF visar att våra hav är den naturtyp som den svenska befolkningen anser är viktigast att skydda. Hela 42 procent tycker att haven bör prioriteras när det gäller naturskydd och 71 procent anser att skyddet av våra hav borde bli en valfråga i årets val.

Enligt samma undersökning tror en majoritet av de tillfrågade att våra politiker inte gör tillräckligt för att skydda Västerhavet eller Östersjön. Vi kan bara hålla med! WWF har länge påtalat att regeringen minst måste dubblera anslagen i statsbudgeten för skydd av natur för att nå målen. Det har ännu inte skett och resurserna är inte tillräckliga. Därför sätter vi nu extra fokus på skydd av vår svenska natur i WWF:s sommarkampanj Svenska Pärlor.

För att nå målen behöver kommande regering omgående:

# Skydda fler havsområden och större havsareal

# Säkra att skyddet är ekologiskt sammanhängande och representativt fördelat både geografiskt och över alla olika naturtyper

# Införa bättre förvaltning inom skyddade områden# Öka anslagen för skydd av havet i statsbudgeten

# Skapa en integrerad havsförvaltning, inklusive havsplanering, för våra hav

De politiska partier som driver ökat skydd av havet har ett starkt stöd bland väljarna. WWF:s undersökning visar att hela 94 procent av svenska befolkningen anser att politikerna borde tillsätta mer resurser för att uppnå satta miljömål för våra hav.

Vi ser med stor oro att det saknas en tydlig strategi med konkreta åtgärder för att nå det nationella skyddsmålet på 10 procent för våra hav. Med dagens takt kommer det att ta flera decennier innan det är uppnått. Vi uppmanar kommande regering att lyssna på väljarna och agera; vi måste skydda och ta hand om våra älskade hav på ett bättre sätt.

Håkan Wirtén

Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Åsa Andersson

Enhetschef vattenmiljö, Världsnaturfonden WWF

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel