Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skydda länets kulturmiljöer från skador

Annons

Sedan slutet av 2015 har vi inom skogsföretagen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland arbetat tillsammans för att minska skadorna från skogsbruk på forn- och kulturlämningar i våra län. Detta då uppföljningar av hänsynen till forn- och kulturlämningar under flera år visat på oacceptabelt höga skadenivåer. Tyvärr visar de också på fler skador i våra län jämfört med landet i övrigt.

Markberedning av hyggen inför plantering är den vanligaste skadeorsaken – och det som orsakar de grövsta skadorna. Skogsföretagen kommer därför att genomföra ett stort antal åtgärder, som ska ge effekt redan i sommar när markberedningen genomförs. Uppföljning görs med en gemensam metodik och resultatet blir klart i slutet av 2016. Med denna breda satsning vill vi visa att dialog leder till praktisk handling ute i skogen. Vi vågar påstå att vi tror på en rejäl förbättring redan i år.

Den senaste uppföljningen av hur hänsyn tas vid skogsbruk är nedslående – nära hälften av de inventerade forn- och kulturlämningarna är påverkade eller skadade. Detta trots att uppföljningen har skett på områden där lämningar var kända och registrerade. Länsstyrelsens tillsyn visar på liknande siffror. Att förstöra eller skada fornlämningar är brott mot kulturmiljölagen.

En orsak till skadorna är att den information som finns inte alltid kommuniceras till alla som ska utföra åtgärder vid en avverkning. Information och utmärkning i fält måste säkras genom hela kedjan – från planering till markberedning, plantering och avverkning. En annan orsak är att det ibland är otydligt hur lämningarna ska hanteras och att myndigheternas ärendehantering inte alltid är enhetlig. Detta ska vi tillsammans åtgärda.

För oss är det självklart att nu införa en nollvision – inga kända och registrerade kultur- eller fornlämningar ska skadas vid skogliga åtgärder. Att nå hela vägen fram innebär en lång rad åtgärder av både myndigheter och skogsbranschen; från utbildning och anpassning av skogsbruksmetoder till en noggrann informationskedja från avverkningsplanering tills dess att nya plantor är i jorden. Ambitionen är hög, för det handlar om ett viktigt kulturarv som vi tillsammans ansvarar för.

Sten-Olov Altin, tf. landshövding Länsstyrelsen i Västernorrland

Mats Andersson, VD Gällö skog

Nils Broman, skogschef Norra Skogsägarna

Peter Calderon, affärschef MO Nord Skogssällskapet

Arvid Callans, VD Callans trä

Olof Falkeström, skogschef Norrskog

Jöran Hägglund, landshövding Länsstyrelsen i Jämtlands län

Thomas Karnestrand, biträdande stiftsjägmästare Svenska kyrkan

Ola Kårén, skogsvårdschef, SCA

Klas-Håkan Ljungberg, VD Bracke Forest

Lars Lodin, fastighetschef, Statens fastighetsverk

Staffan Norin, regionchef Skogsstyrelsen

Hans Olsson, råvaruchef Höglandssågen

Mattias Persson, VD Nätraälven Skog

Mathias Westerlund, regionchef Holmen skog

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel