Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skolan måste prioriteras

När vi Moderater lade fram vår alternativa budget för Bräcke kommun i slutet av förra året slog vi fast att skolan måste prioriteras. Detta både med hänsyn till våra barns utvecklingsmöjligheter och till kommunens ekonomi. Det är en svår balansgång. Att tvingas lägga ned en skola är förmodligen ett av de svåraste beslut en lokalpolitiker kan vara med och fatta. Samtidigt har Bräcke kommun en av landets dyraste skolor, vilket inte är hållbart. Det är inte heller hållbart med för små skolor där den pedagogiska kvaliteten blir allt svårare att upprätthålla. Moderaterna anser att kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Kunskap är nyckeln till framgång och personlig utveckling.

Förra året presenterades ett förslag till förändrad skolorganisation för skolorna längs med E 14 fr.o.m. nästa läsår. I korthet innebär förslaget att skolan i Pilgrimstad läggs ned och skolan i Fjällsta blir en F-3 skola. De berörda eleverna flyttas över till Gällö skola. Nyligen beslutade kommunstyrelsen att avvakta med ett beslut i frågan till nästa år. Vi Moderater valde att rösta med den politiska majoriteten och därmed skjuta upp beslutet. Det var inget enkelt beslut. Vi är djupt bekymrade över kommunens ekonomi, men också angelägna om att skolan får en långsiktigt hållbar lösning – både vad gäller ekonomi, pedagogik och praktiska förutsättningar.

Vi Moderater anser att precis som nödvändiga ekonomiska besparingar borde gjorts i kommunen för länge sedan, borde skolan vid det här laget ha anpassats till kommunens storlek och struktur. Detta misslyckande bär den politiska majoriteten, d.v.s. Socialdemokraterna huvudansvaret för. Förra året protesterade vi kraftigt mot den desperata höjningen av kommunalskatten som Socialdemokraterna då drev igenom. Bräcke har nu landets näst högsta kommunalskatt vilket knappast gynnar företagande och inflyttning till kommunen. Vi befarar att den politiska majoriteten kan komma att lägga fram fler förslag om skattehöjningar i framtiden, om inte ett nödvändigt reformarbete inleds. Ytterligare skattehöjningar vore förödande för kommunens utvecklingsmöjligheter.

Moderaterna anser att kommunens samtliga verksamheter måste dra ned sin budget. Vi anser också att all verksamhet måste präglas av budgetdisciplin. Så är inte fallet idag. Vi anser att en grundlig översyn av kommunens organisation måste göras. Bräcke måste få en effektiv och ändamålsenlig organisation motsvarande andra jämförbara kommuner. Det gäller även den politiska överbyggnaden, en fråga som vi Moderater tidigare lyft. Den gången röstades vårt förslag om att banta kommunfullmäktige till 31 ledamöter ned. Senare lade den politiska majoriteten fram det blygsamma förslaget att banta fullmäktige till 39 ledamöter, vilket röstades igenom. Vi kan konstatera att en lagändring nu trätt i kraft som möjliggör ett fullmäktige i en kommun av Bräckes storlek med endast 21 ledamöter. Vi kan också konstatera att frågan diskuteras i flera kommuner i länet, vilket gör att Bräcke framstår som än mer avvikande i sammanhanget. Att minska antalet politiker innebär ingen stor besparing, men är en viktig symbolfråga. Även vi politiker måste bidra aktivt till att minska kostnaderna.

Skolfrågan och den allvarliga ekonomiska situationen i kommunen hänger ihop. För att slå vakt om vår välfärd är det helt nödvändigt att kommunens ekonomi saneras och styrs upp. Vi Moderater är beredda att ta ansvar.

Johan Loock (M), ordförande

Veronica Eklund (M), oppositionsråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel