Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skolan måste bli statlig igen

Den svenska grundskolan har de senaste 20 åren förvandlats från ett av världens mest likvärdiga skolsystem till en skola där elevers och föräldrars bakgrund får allt större betydelse.

Kraftfulla åtgärder måste sättas in för att alla elever även i praktiken ska omfattas av de nationella mål som är uppsatta för skolan. Mer stöd, i form av extra resurser och tid, ska ges till just utsatta elever och bland annat nya elever med utländsk bakgrund.

Landets kommuner misslyckas nu med det kompensatoriska uppdraget. Det är ett uppdrag som står tydligt i skolans styrdokument ända sedan grundskolans inrättande. Elevers bakgrund ska i så liten utsträckning som möjligt påverka prestationerna negativt. Här går utvecklingen åt fel håll.

Olika kommuner och olika skolor har olika ambitionsnivåer, kunskaper och system för hur skolor ska organiseras och undervisningen bedrivas. Den ökade friheten att styra skolan har skapat en grogrund för ökade skillnader.

Lärarnas Riksförbund har granskat data för landets samtliga elever (födda 1983, 1987, 1991 och 1995). Det visar sig att elevens bakgrund avgör allt mer om han eller hon kommer att lyckas med sina studier i grund- och gymnasieskolan.

Elevsammansättningen i svensk skola har förändrats. Samtidigt som den generella utbildningsnivån har ökat i riket, ser vi att elever med utomnordisk bakgrund har en allt större andel lågutbildade föräldrar.

Andelen elever som inte påbörjat gymnasiestudier har ökat. Fortfarande är det flest pojkar som inte klarar att få gymnasiebehörighet, men vi ser att andelen flickor ökar. Det är oroande.

De regionala skillnaderna mellan elever med utomnordisk bakgrund och föräldrar med låg utbildningsnivå är betydligt större än skillnaderna mellan elever med svensk bakgrund och föräldrar med låg utbildningsnivå.

Det råder stora skillnader mellan hur eleverna i Östersunds kommun lyckas i grundskolan, vilket i stor utsträckning är beroende av deras bakgrund.

En extra utsatt elevgrupp i Östersunds kommun är elever med utländsk bakgrund.

Andelen elever med grundläggande gymnasiebehörighet har sjunkit under den studerade perioden och ligger på endast 90 procent i Östersunds kommun, som har goda ekonomiska och strukturella förutsättningar att nå mycket bättre resultat.

Östersunds kommun har haft svårt att klara sitt skoluppdrag, att leverera en likvärdig och kompensatorisk skola. Dagens lokala styrning har inte blivit den garant för likvärdighet som förutsågs i samband med kommunaliseringen.

Sverige behöver en nationell kunskapsskola. Det innebär att staten måste ta över ansvaret för finansieringen av samtliga skolor. Det krävs ett riktat statligt uppdrag utan hänsyn till kommunala prioriteringar, då de är en grogrund för ökade klyftor.

En kunskapsskola betyder att utbildningen står i centrum. Endast staten har drivkrafter att garantera likvärdiga möjligheter och en utbildning av hög kvalitet för alla elever i landet.

Skolor och lärare behöver samtidigt ökad lokal frihet att pedagogiskt avgöra hur undervisningen anpassas på bästa sätt. Lärare ska kunna avgöra om undervisning ska ske i halvklass eller om mindre undervisningsgrupper ska inrättas.

Detta gäller särskilt i lågstadiet, men också i skolor där segregationen är stor bör det vara aktuellt i de högre årskurserna.

Politikerna nationellt måste nu enas om ett modernt ansvar för skolan, samtidigt måste villkor och arbetsförhållande förbättras för lärare och elever.

Första steget för att komma tillrätta med den ojämlika skolan är att satsa på lärarna och ge rimliga villkor för lärare – i alla skolor.

Skolans bristande likvärdighet måste bli en central valfråga i nästa riksdagsval. Vill de ansvariga för skolan kunna se sina ungdomar i ögonen i framtiden måste de rätta förutsättningarna finnas i skolan. Vi kan inte svika nya generationer av elever.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, Karin Rylenius, Kommunombud Lärarnas Riksförbund Jämtlands Gymnasieförbund, Maria Skårstedt, Kommunombud Lärarnas Riksförbund Östersund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel