Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogsbilvägar behöver anpassas till varmare klimat

Klimatförändringarna medför ett varmare och blötare klimat. Det i sin tur ställer högre krav på skogsbilvägarna i länet.

Annons

Anders Rydberg från Skogsstyrelsen håller under några veckor kurser i länet hur man som skogsägare ska tackla många av de svårigheterna som uppstår i skogsbruket på grund av klimatförändringarna. Han berättar bland annat hur mer nederbörd och tjälfria vintrar påverkar arbetet i skogen. Kortare tjälperioder ställer högre krav på att man bygger upp vägarna ordentligt och har en bättre dränering.

– När man bygger en skogsbilväg i dag måste man ha ett klimattänk och tänka minst hundra år framåt, säger han.

Kurserna genomförs inom det EU-finansierade landsbygdsprojektet "Skogsbruk i ett förändrat klimat" och tar även upp att det i framtiden behövs byggas stabilare och större broar.

– Och till följd av varmare och blötare vintrar ökar risken för markskador i samband med körning i skogen. Det finns en stor risk för slam i bäckar som rinner ut i åar och sjöar. Lekbottnarna för fiskarna förstörs och insekterna får sin närmiljö fördärvad.

Ändrade väderförhållanden innebär också längre körväg för att undvika blöta områden i skogen och byte till lättare maskiner. Lättare skogsmaskiner som måste kunna passera tillfälliga broar vid en skogsavverkning.

– Ett varmare klimat gör också att växtsäsongen visserligen förlängs men samtidigt kommer skadeinsekter och skadesvampar att öka.

Klimatförändringarna ger ökade kostnader för skogsägarna. Vad får du för reaktioner på det?

– Om man höjer standarden på skogsbilvägarna kan man få extra premier när man säljer virket. Premierna kan täcka kostnaderna för fördyrningen. Skogsbolagen får ett jämnare flöde i produktionen över hela året och skogsägarna kan få extra premier.