Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skogen ska skötas lokalt

Annons

Det finns behov av en inriktning och debatt kring hur Sverige, som ett av Europas största skogsländer, ska förhålla sig till diskussionen om skogen i Bryssels EU-byråkrati.

Centerpartiet anser att frågor ska hanteras så på rätt nivå och så nära medborgarna som möjligt, det är vad vi menar med närodlad politik. På en europeisk nivå klassas skog av många länder som en fråga kretsande kring rekreation och parker. Det nordliga perspektivet är svagt i den diskussionen. Skogen i de nordiska länderna ger rikare liv genom bland annat förädlingsprocesserna från träd till avancerad fiberprodukt, även etanol till fordon. För norden är det en stor del av det gröna guldet. Skogen är också en av de viktigaste kolsänkarna och en viktig del i omställningen till ett hållbart energisystem.

Vår slutsats är ändå att skogspolitiken trots allt hör hemma på den nationella och regionala nivån, anledningen är följande:

# För att kunna nyttja skogens roll som kolsänka behöver man ha ett nationellt och i vissa fall regionalt förhållningssätt till skogsbruket, helt enkelt för att genom en anpassning till respektive regions förutsättningar nå största möjliga effekt på skogen som kolsänka.

# I arbetet med att ställa om Europas energisystem till ett mer hållbart sådant har skogen en nyckelroll. Vi anser att skogen som förnyelsebar energikälla bäst kommer till sin rätt om den förädlas lokalt, både av sysselsättningsskäl och av miljöskäl.

# Skogen måste behandlas som en tillväxt och näringspolitisk fråga. Inte i första hand som en fråga om parker och rekreationsområden.

Det finns ofta en övertro på globala lösningar som ska se likadana ut oavsett de lokala och regionala förutsättningarna. Skogspolitiken kan om den tillåts förflyttas till den Europeiska nivån bli ett offer för den synen. Faktorer som klimat, vattentillgång, arter, erfarenhet, kompetens och för den delen omfattning av skogsbruket gör att vi som inser betydelsen av dessa frågor måste slå vakt om den nationella skogspolitiken och försvara den från de krafter som vill flytta makten över skogsbruket från den enskilde skogsägaren till det Europeiska maktcentrat i Bryssel!

Skogspolitiken är helt enkelt för viktig och komplex för att hanteras i Bryssel, därför kommer vi att fortsätta kampen för att skogspolitiken även i framtiden ska styras så nära skogsägarna som möjligt.

Eva-Lena Blom och Kristina Yngwe, centerpartister och kandidater till EU-parlamentsvalet.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel