Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skogen är en framtidsbransch

Under veckan har jag deltagit i den facklig-politiska valupptakten i Bispgården. Jobben är valets viktigaste fråga och jag ser stora möjligheter att utveckla flera nya arbeten i skog, trä och grafisk bransch. Arbeten som även medverkar till att minska bostadsbristen och främjar klimatarbete.

Befolkningsprognoser visar att försörjningsbördan kommer att öka i hela landet och riskerar att öka mer i glesbygden. Den främsta anledningen är Sveriges åldrande befolkning. Fler personer i pension behöver försörjas av dem som jobbar och åldersavgångarna är nu fler än de som tillträder. Den regionala utmaningen förstärks dessutom av effekten från en fortsatt urbanisering.

Enligt prognoser utförda av WSP Group kommer sysselsättningen inom i stort sett alla län i norra Sverige att minska kraftigt. Jämtland och Västernorrland är län som beräknas minska sin sysselsättning med ungefär 20 respektive 25 procent fram till 2050. Den största utmaningen är nu att vända den negativa utvecklingen och för att göra det krävs nya jobb, bättre kommunikationer och tillgång till bostäder.

Östersund är motorn i Jämtland och har att tillgodose det ökade behovet av bostäder för ungdomar och studenter. Det är viktigt att stimulera unga till inflyttning och minst lika betydelsefullt att hindra utflyttning. Det planerade bostadsbyggandet på sammanlagt cirka 670 lägenheter under 2013 och 2014 bedöms av kommun och länsstyrelse inte vara tillräckligt.

Skogen kan bidra till att höja sysselsättningen, minska bostadsbristen och samtidigt bromsa klimatpåverkan. Att bygga modernt och industriellt i trä skulle kunna skapa fler jobb ute i landet, snabbt få bostäder på plats och öka antalet tillfälliga kolsänkor. Träbyggnadsindustrin är placerad nära skogsråvaran för att underlätta transport och för att kunna möta behovet av kompetens. Att bygga i trä innebär att jobb skapas i glesbygd. Och det är nya klimatsmarta jobb.

Skogen fyller en viktig funktion både när den växer och när den används, eftersom skog och träprodukter har förmågan att binda kol och fungera som kolsänka. Genom modern skogspolitik, ökat byggande i trä och ökad förädling inom träindustrin är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid. Skogen och skogsbruket kan vara avgörande i strävan efter att begränsa det svenska beroendet av olja och med det reducera utsläppen av växthusgaser. Välskötta skogar skapar förutsättning för ett större utrymme av biobränsleuttag, mer träbaserade produkter och fler jobb.

Råvaran finns att hämta på hemmaplan. Att bygga i trä kan ge Jämtlands träindustri en möjlighet att stärkas och utvecklas, samtidigt som en riktad satsning på hållbart byggande är ett sätt att skapa gröna arbetstillfällen, möta efterfrågan på bostäder och minska klimatpåverkan.

För att lyckas med detta krävs det en industri som vågar satsa och, inte minst, en regering som ser närings- och regionalpolitikens strategiska betydelse för Sveriges framtida välstånd.

Per-Olof Sjöö, ordförande GS (facket för skogs- trä- och grafisk bransch)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel