Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skatten blir ett dråpslag

Syftet med en kilometerskatt, att föra över gods från väg till tåg, är gott. Men när de rödgröna partierna förespråkar en beskattning av avstånd, vilket det i praktiken handlar om, har de uppenbarligen inte förstått vilka konsekvenser skatten skulle få.

En kilometerskatt riskerar att bli ett dråpslag mot landsbygden främst det glesbefolkade inlandet med sina långa avstånd. Avståndshandikappet skulle bli ännu större.

Äggproducenten Pelle Sahlin i Nälden betecknar kilometerskatten som en knockoutskatt utifrån det egna företagets situation. Skatten skulle också drabba exempelvis den pressade mejeriföreningen Milko och våra lokala åkerier hårt. Ökade kostnader i hundratusenkronorsklassen per lastbil och år får allvarliga konsekvenser.

Hela 90 procent av allt gods i Sverige transporteras på väg och i de flesta fall finns inget realistiskt alternativ till vägtransporterna. I praktiken skulle kilometerskatten därför innebära ökade kostnader för företagen, mest för de som är belägna långt från de stora marknaderna.

Den rödgröna alliansen talar i allmänna ordalag om att skogsindustrin kanske kan undantas och att skatten kan differentieras geografiskt, men ingen vet hur eller om det ens är möjligt enligt de EU-regler vi lever under. Det enda som är klart är att skatten ska dra in ett antal miljarder kronor.

Självfallet ska vi arbeta för att föra över gods från väg till järnväg där detta är möjligt. Järnvägsnätet behöver rustas och öka kapaciteten. För inlandet är det särskilt viktigt att Inlandsbanan, inklusive tvärbanorna, moderniseras för att kunna bli den pulsåder det finns förutsättningar för.

En grön politik bör innebära att samhället aktivt och offensivt stimulerar ett bränslebyte till exempelvis biodiesel och biogas även för tyngre fordon. En kilometerskatt skulle fördyra och försvåra de gröna näringarnas möjligheter att öka produktionen av grön, förnybar energi från skog och åker. Det goda blir det bästas fiende.

Jag förespråkar åtgärder som överbryggar inlandets avståndshandikapp, tvärtemot vad ökad beskattning innebär. Vi har mycket att lära av norsk distriktspolitik. I Norge är återföring av vattenkraftsmedel till de bygder och kommuner som släppt till sina forsar, liksom geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter, effektiva redskap för att ge alla delar av landet likvärdiga konkurrensförutsättningar.

Landsbygden inte minst Jämtlands län och inlandet i övrigt kan spela en central roll i den nödvändiga gröna omställningen. Med rätt förutsättningar kan vi här framöver producera stora mängder grön energi. Att beskatta avstånd genom en kilometerskatt skulle däremot försämra inlandets möjligheter att bidra till den gröna omställningen.

Håkan Larsson (C)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel