Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Se till småföretagens behov

Småföretagen står för 99,5 procent av det privata näringslivet i Jämtlands län. Samtidigt fokuseras debatten kring jobben och företagens betydelse för en ort oftast kring ett fåtal stora arbetsplatser. De stora företagen är viktiga men antalet privata arbetsgivare med fler än 50 anställda på en ort kan ofta uteslutande räknas på en hand. Det är i stället småföretagen som dominerar, både med antalet företag och antalet anställda. De senaste 20 åren har fyra av fem jobb skapats i små företag.

De privata småföretagens betydelse för våra kommuners ekonomi kan därför inte nog betonas. Tyvärr verkar det som att många politiker ännu inte uppmärksammat detta och de kommunala reformerna för ett bättre företagsklimat lyser med sin frånvaro. Många kommuner tappar placeringar i olika kommunrankningar och politikerna verkar inte alla gånger inse vad som behövs och krävs för en förbättring.

Om kommunens representanter inte inser detta, är risken överhängande att företagen lämnar kommunen för andra kommuner där de kan få bättre förutsättningar.

Kommunernas beroende av småföretagen blir extra tydlig när andelen av skatteintäkterna redovisas. I Jämtlands län står de privata småföretagen för 34 procent och de stora privata företagen för 11 procent av kommunernas skatteintäkter. Det kan jämföras med rikets siffror som är 32 procent för småföretagen och 22 procent för stora företag. Länets kommuners intäkter varierar med 23–37 procent från småföretag och 2–14 procent i stora företag. Utvecklingen i småföretagen är alltså i hög grad avgörande för hur välfärd och kommunal service utvecklas här i Jämtland. (Med privata småföretag avses under 50 anställda och privata stora företag över 50 anställda)

Det finns alltså ett starkt incitament för länets kommuner att förbättra villkoren för företagare lokalt. Vi ser fyra centrala åtgärder att genomföra på kommunal nivå för att förbättra företagsklimatet i kommuner och regionen som helhet för att säkra att företagen stannar hos oss, har möjlighet till utveckling och kan skapa tillväxt.

Skapa rättvisa och enkla regler. Företagare är bättre på att skapa jobb än att fylla i massor med blanketter. Kommunen borde se varje tillståndsärende som en möjlighet till nya arbetstillfällen i företaget. Då skulle handläggningstider kortas ner och förståelsen öka för företagarens vardag och förbättra den kommunala servicen. Inför servicegaranti eller en väg in för företagare, det gör kommunens handläggning både förutsägbar och mindre betungande för företagaren.

Bättre attityd till företag och företagares utvecklingsbehov. Kommuner kan förbättra kontaktytor mellan skola, universitet och näringsliv i ett led att arbeta strategiskt med kompetens- och arbetskraftsförsörjning.

Förbättra den offentliga upphandlingen. I Sverige deltar endast 27 procent av de små företagen i offentlig upphandling, men potential finns för fler. Möjliggör detta genom att ställa rimliga och relevanta krav och dela upp stora kontrakt i mindre delar, produktmässigt eller geografiskt.

Bättre infrastruktur. Att kommunen arbetar för att skapa goda förutsättningar för näringsverksamhet i form av god service och infrastruktur, så som exempelvis postservice, vägnät och bredband är grundläggande faktorer för företagens möjlighet att bedriva verksamhet.

Detta är ett arbete vi vill göra tillsammans med politikerna och tjänstemännen ute i kommunerna. Därför bjuder vi nu in kommunerna i länet till samtal för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för företagande i regionen. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att säkra jobben och välfärden i kommunen.

Hur det går för småföretagen är avgörande för den kommunala utvecklingen vad det gäller sysselsättning, välfärd och kommunal service.

Om politikerna vill, kan jobben bli flera och skatteintäkterna ökar.

Anette Tandberg, Regionchef Företagarna Jämtland-Härjedalen,

Lars Jagrén, Chefsekonom Företagarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel