Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Satsa småskaligt

Annons

Det är lätt att imponeras över invånarna i Jämtlands län. Över den starka lokala identiteten, över engagemanget i föreningsliv och byalag. Över småföretagandet. Över engagemanget för att utveckla hembygden i en modern tid. Det är ett engagemang som förtjänar att tas på allvar och att stärkas.

Att bygga vidare på det engagemanget är grunden för mitt politiska engagemang i Sveriges Riksdag. Genom arbetet där vill jag bidra med de grundläggande förutsättningar som krävs för att vårt län ska ha rättvisa förutsättningar att växa och utvecklas. För att klara det behöver vi också bli fler. Men då måste också jobben och möjligheten att bo och verka i länet bli bättre.

Varje region står och faller med företagandet och företagens möjligheter att skapa arbetstillfällen. I Sverige som helhet står småföretagen för fyra av fem nya jobb. I Jämtlands län är småföretagen än viktigare och i flera kommuner finns privat sysselsättning i stort sett endast i småföretagen.

Min vision, som jag satte upp inför valet 2010, är 10 000 nya företag i länet till 2020. Centerpartiet har varit drivande bakom flera steg för att förverkliga den visionen i regeringen. Det har blivit billigare att anställa unga. Besöksnäringen har stärkts genom sänkt restaurangmoms. Egenavgifterna har sänkts. Till årsskiftet väntar ett stärkt skydd mot höga sjuklönekostnader. Vi vill gå vidare med ökad trygghet för företagare vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet.

De gröna näringarna har särskild betydelse på landsbygden, som motorer för annat företagande. De har också en nationellt viktig roll att spela i omställningen till en uthållig energiproduktion. Kommande år måste ansträngningarna för att uppmuntra utvinning av bioenergi från jord och skog förstärkas än mer med sikte på ett helt fossilfritt energi- och transportsystem.

Ett levande jord- och skogsbruk ger också förutsättningar för lokalt producerad mat, med kortare transporter, mindre tillsatser och mindre antibiotika. Vårt län har hög livsmedelskvalitet och god djuromsorg. Det är ett gott exempel som bör spridas till andra delar av landet och i övriga Europa.

För att förbättra tillgången till verkligt lokalt producerad mat behöver vi också satsa på utveckling av det småskaliga förädlingsledet och på efterfrågan genom att eftersträva lokalt producerad mat i förskolor, skolor och äldreboenden. Genom medvetet arbete med upphandlingar kan vi bidra till att utveckla livsmedelsproduktionen i länet och skapa fler långsiktiga jobb.

Jämtland bidrar med stora värden till hela landet, genom kraftproduktion från vind och vatten. Men det sker också till priset av ingrepp i naturen och bör leda till ett återflöde till den region där energin produceras. Genom att låta regionerna få intäkterna från vindkraftens fastighetsskatt och bevarade bygdemedel stärks också de ekonomiska förutsättningarna att skapa goda livsbetingelser och attrahera nya invånare.

Jag är stolt över att ha fått representera Jämtland i Sveriges riksdag sedan 2006. Då skrev jag ett kontrakt med mina väljare om fler företag, fler jobb och fler invånare till länet. Det kontraktet gäller fortfarande och vägleder mitt arbete varje dag, i Jämtland och i Stockholm. Det är också det mandat jag söker för de kommande fyra åren.  För ett rikare och friskare Jämtlands län.

Per Åsling (C), riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel