Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Satsa på föreningsliv och socialt företagande

De senaste åren har Bergs kommun och övriga Jämtland tagit emot många nyanlända. De har kommit från länder som är drabbade av krig och andra konflikter. Allt talar för att fler kommer att behöva söka en fristad hos oss framöver.

Vi vill ha fler invånare, och vi bör sträva efter att få dessa ofta barnrika familjer att stanna. Detta uttalas ofta från ledande håll i kommunerna, men tankarna får sällan genomslag i konkreta åtgärder, med resultatet att de nyanlända följer den generella flyttströmmen och söker sig till storstadsregionerna.

Det behövs många åtgärder, från såväl staten som kommunerna. Två enkla åtgärder på kommunnivå är att dels stödja och samordna det föreningsliv som finns, dels satsa på socialt företagande.

Under de två första åren ersätter staten kommunernas kostnader för att grundläggande livsvillkor uppfylls. Efter denna etableringsfas upphör den statliga finansieringen, och kommunen får därmed samma typ av ansvar för de nyanlända som för övriga kommunmedborgare.

Det finns många föreningar i kommunerna som på olika sätt möter de nyanlända, exempelvis Röda Korset, Rädda Barnen och olika idrottsföreningar. Föreningarna har stark förankring i kommunerna och kan bidra med viktiga kontaktytor i samhället. I Bergs kommun saknas samordning av deras aktiviteter, motsvarande gäller sannolikt även i andra kommuner. Föreningarna – som generellt sett bör värderas högre av kommunen än vad som är fallet i dag – bör stöttas och erbjudas samordning i sitt arbete med att göra de nyanlända delaktiga i samhället.

Vi bör även etablera möjligheter till socialt företagande, en verksamhetsform som är besläktad med kooperativ. Det innebär att personer, som av olika skäl varit borta från arbetslivet, får stöd i starta och bedriva företag. I ett initialt skede försörjs man av befintliga stödformer, med målet att företaget så snart som möjligt ska bli självbärande. Eventuell vinst ska till största delen återinvesteras i verksamheten.

Entreprenörskapsforum presenterar årligen en rapport där företagandet i Sverige och övriga världen beskrivs. Bland annat redovisas den totala entreprenöriella aktiviteten i olika länder. Man delar in länderna efter dels ekonomisk utvecklingsnivå, dels typ av drivkraft som skapar företagandet. Den totala entreprenöriella aktiviteten konstateras vara högst i de ekonomiskt sett minst utvecklade ekonomierna ‧– ofta just de länder som våra nyanlända kommer ifrån.

En utvärdering av personer med olika etniskt ursprung, som arbetar i sociala företag i Västra Götaland, har visat att kvinnor från Irak är den grupp som varit mest framgångsrik. Slutsatsen är att det ligger nära till hands för många nyanlända att bli företagare. Det finns redan i dag personer bland våra nyanlända som har idéer om företagande. För att kunna förverkliga dessa behöver de hjälp och stöd.

Bergs kommun, och säkert även fler kommuner i Jämtland, har på kort tid byggt upp en integrationsverksamhet där enskilda medarbetare uträttar storverk. Det är dock dags att göra en översyn av integrationsverksamheten. Till de åtgärder som Miljöpartiet vill prioritera hör samordning och stöd till kommunens föreningar och rutiner för stöd till socialt företagande.

Karin Melinder och Olle Schubert, Miljöpartiet i Bergs kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel