Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Samma skräck om uranet som under kärnkraftsdebatten

Debatten om uranbrytning blev verkligen en uppvisning av lokala politikers kärnkraftsfobi där osakliga och känslomässiga argument flitigt radades upp av motståndarna till kärnkraft och uranbrytning.

Mona Modin Tjulin menade att gruvbrytningen skulle begåva Oviken med ett dike lika stort som mellan Östersund och Lund i Skåne. Owen Laws försökte skrämmas med gamla bilder på Ranstad innan dagbrottet där återställdes men han blev tillrättavisad av expertis i publiken och även av Margareta Winberg som till skillnad från Owen Laws hade besökt Ranstad. Maria Söderberg använde en liknande strategi och kopplade uranbrytningen till framställningen av kärnvapen.

Professor Bert Allard balanserade på ett sakligt och informativt sätt de två andra experterna Gustav Åkerblom och Olof Holmstrand, för respektive emot en gruvbrytning i Oviken. I SVT Jämtlandsnytt fick dock Holmstrand, som också företräder föreningen Nej till uran, stå oemotsagd när han tvärsäkert påstår att Storsjön kommer att förorenas och att gruvbrytningen innebär att ett landskapsmord skulle begås i Oviken.

På nationell nivå har vi konstaterat att kärnkraften behövs under lång tid framöver innan vi har hunnit ersätta den med alternativa energikällor. Vi har därför ett riksdagsbeslut om att landets tio gamla kärnkraftanläggningar skall kunna bytas ut mot nya. Kärnkraften behövs för framförallt för att vår elintensiva exportindustri skall kunna garanteras tillräckligt med el till rimliga priser. Kärnkraft är dessutom ett lika gynnsamt energislag som vindkraft när det gäller klimatpåverkan.

Det är mot den här bakgrunden som vi i Folkpartiet anser att uranbrytning ska kunna ske i Oviken eller på andra brytningsvärda ställen i länet. Eftersom det är andra metaller, bland annat vanadin, molybden och nickel, som i första hand gör en eventuell gruvdrift lönsam blir det missvisande att tala om uranbrytning i stället för gruvbrytning. Uranet är mer en biprodukt vid brytningen av de övriga metallerna.

En gruvbrytning i Oviken skulle ge 300-400 långvariga arbetstillfällen. Något som länet och inte minst Bergs kommun behöver. Förutom investeringar för själva gruvdriften kommer det att behövas investeringar i vägar och annan infrastruktur som också ger arbetstillfällen. Vi pratar alltså här om värden för många miljarder kronor. Till detta kan läggas den moraliska aspekten, att vi själva bör bryta det uran som behövs i våra kärnkraftverk.

Självklart skall vi inte tillåta en gruvdrift som påverkar miljön på ett oacceptabelt sätt. Vi har också i dag en lagstiftning som kräver en miljöprövning så att detta säkerställs.

Vårt län är i behov av alla goda idéer och initiativ för att utvecklas och inte avvecklas. En bättre strategi för våra lokala politiker tycker vi är att skaffa sig kunskap, i stället för att med ovederhäftig retorik säga nej till utvecklingsprojekt, så att man kan i förhandlingar kan ställa krav på gruvbolag, vindkraftsbolag och andra entreprenörer som innebär den egna kommunen och länet gagnas ekonomiskt samtidigt som vi värnar om värden som miljö och kulturarv.

Lennart Ledin

Folkpartiet liberalerna Östersund och Jämtland-Härjedalen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel