Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sameby överklagar ny vindpark

Eons långt framskridna planer på Midsommarbergets vindkraftpark i trakterna av Kälarne överklagas. Jijnjevaerie sameby vill att mark- och miljödomstolen undanröjer Eons tillstånd för åtta verk.

Annons

Jijnjevaerie framhåller att tillståndet att bygga vindkraftsparken kan få en avgörande betydelse för samebyns framtid.

Innan domstolen fattar sitt beslut begär samebyn en träff för att visa på kartor hur samebyns situation ser ut. Man vill beskriva konsekvenser, eftersom det tillkommit både ny forskning och erfarenhet av vindkraft. Dessutom finns kritik mot att länsstyrelsen inte ska ha uppdaterat sina kartor med de senaste projekten.

Enligt Marianne Persson, som är ordförande i Jijnjevaerie, delar inte samebyn länsstyrelsens bedömning av att verksamhet med vindkraft kan bedrivas utan att rennäringens förutsättningar tillintetgörs eller blir ekonomiskt ohållbar.

– Jijnjevaerie är den sameby i Jämtland som är berörda av mest vindkraftsetableringar. Samebyn har inte råd att försvara sig mot alla dessa enskilda ärenden, i flera fall stora multinationella bolag som har både projektledare och jurister anställda att sköta ärendet, konstaterar Marianne Persson i överklagan till miljödomstolen.

Samebyn har tidigare stridit i Miljööverdomstolen när det gäller SSV AB:s satsning på tre parker i området vid Björkvattnet. Miljööverdomstolen införde begränsningar i en av parkerna. I den domen konstateras att vindsnurrorna är en störning för renskötseln, samt att betesland delvis går bort.

På grund av stora störningar under bygget med vindkraftsparker undviker renarna att beta där. Det framgår av en studie om hur vägar, kraftledningar och tillkomsten av ny infrastruktur har påverkat renarna före och under byggfasen av två vindkraftparker i Malå sameby. Extra känsligt är det under kalvningssäsongen.

Till överklagan har Jijnjevaerie bifogat Malåstudien och bakom den finns kunskapsprogrammet Vindval, som drivs av Naturvårdsverket.

"Praktisk renskötsel har redan gett oss erfarenheten att våra farhågor inte varit överdrivna", hävdar Jijnjevaerie. Samebyn hänvisar även till renbete som fallit bort sedan SSV AB börjat bygga infrastruktur i parkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden, mellan Hammerdal och Sollefteå.

Men enligt länsstyrelsens beslut har Eon redovisat att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller det som krävs i frågan om påverkan på rennäringen. En viktig del är att man ska vidta skyddsåtgärder i samråd med samebyarna.