Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Säkerheten brister på förskolor i Ragunda

Förskolorna i Ragunda kommun brister när det gäller barnens säkerhet. Det konstaterar Skolinspektionen efter ett besök.

Annons

I början av maj gjorde Skolinspektionen ett tillsynsbesök på förskolorna i Ragunda kommun. Och för en dryg vecka sedan fattade myndigheten ett beslut om vilka åtgärder som krävs för att komma till rätta med de brister som upptäcktes.

Till exempel konstaterar Skolinspektionen att det vid besöket fanns brister i utemiljön. Både personal och föräldrar hade påtalat att staketen runt förskolorna var dåliga och i vissa fall saknades helt.

Personalen och förskolechefen uppgav att de hade påpekat bristerna för kommunens tekniska förvaltning men det tog ofta lång tid innan felen avhjälptes. Skolinspektionen kräver därför i sitt beslut att kommunen ska se till att säkerhetsbristerna rättas till.

Tillsynsmyndigheten upptäckte också vid sitt besök att Ragunda kommun inte följer skollagen när det handlar om att förebygga och åtgärda kränkande behandling. Lagen kräver att förskolorna ska ha en årligt anpassad plan för varje enskild verksamhet. I planen ska också en redogörelse för det gångna årets vidtagna åtgärder infogas.

I Ragunda kommuns fall saknas den anpassade planen och uppföljningen. De ansvariga för förskolorna i Ragunda kommun har svarat Skolinspektionen att de är medvetna om bristerna och arbetar för att nå upp till skollagens krav.

Enligt skollagen ska barn som har ett annat modersmål än svenska ha möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, både på svenska och på sitt modersmål. Även här finns brister anser Skolinspektionen.

Personalen vid förskolorna försöker tillgodose barnens rättigheter men säger i intervjuer att de är osäkra på vilka krav som ställs på dem när det gäller barn med annat modersmål. Det framkommer bland annat att personal inte får tillräckligt stöd för att kunna kommunicera med barn och föräldrar som talar andra språk än svenska.

Skolinspektionen konstaterar att det saknas rutiner för hur förskolebarn som har annat modersmål än svenska ska få sina behov tillgodosedda.

Skolinspektionen kräver att Ragunda kommun rättar till bristerna och vill senast i januari få en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder som har vidtagits.