Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så ska kommunen skapa 300 nya förskoleplatser

Det finns akuta lokalproblem för skolor och förskolor i Östersunds kommun. Skolor måste byggas om och det finns också en oro att det ökade flyktingmottagandet kan ge lokalproblem redan från 2016.

Lugnviksskolan måste byggas om liksom skolorna på Frösön.

Barn- och utbildningsnämndens delrapport "Långsiktig planering för att uppnå goda lär- och arbetsmiljöer i förskola och skola", sätter fingret på flera akuta problem för att lösa lokalbehovet i kommunen.

Det finns bland annat ett politiskt beslut om att under mandatperioden minska antalet barn per avdelning från dagens 18 barn/avdelning till 17 barn/avdelning.

"När en behovsräkning görs för förskoleplatser för åren 2015 – 2020, ser barn- och utbildningsförvaltningen en ökning med ca 300 barn/platser för de kommande åren, jämfört med prognossiffrorna 2014", står det i rapporten som ska diskuteras på nämndsammanträdet på onsdagen.

Klart är att ungefär nio nya avdelningar måste byggas för att möjliggöra sänkningen till 17 barn (se vart behovet finns i faktarutan).

Enligt delrapporten är detta ett absolut akut lokalbehov i närtid:

Grundskolan i Lugnvik klarar sig fram till och med läsåret 2016/1017 under förutsättning att ”Bibliotekslokalen” används som klassrum.

Om elevunderlaget ökar kraftigt utifrån det ökade flyktingmottagandet kan grundskolan få lokalproblem redan från och med höstterminen 2016.

Mimergården behöver tillgång till de lokaler som inrymmer Gul avdelning/träningssärskolan från och med läsåret 2016/1017.

Beslutet att flytta träningssärskolan från Mimergården till Lugnviksskolan gör att särskolan behöver utökade ytor i Lugnviksskolan.

Lugnviksskolan behöver byggas om med start 2017 för att stå klart 2019. Grundskolan och grundsärskolan kan flytta till evakueringslokaler under den här perioden. Då kan även träningssärskolan på Mimergården vid behov flyttas till samma evakueringslokaler i avvaktan på en sammanslagning i Lugnvik. Inne- och utemiljön i evakueringslokalerna måste anpassas för den verksamhet som ska bedrivas där.

För att Frösön ska ha färdiga lokaler inför läsåret 2022/2023 måste Vallaskolan och Östbergsskolan projekteras under tiden som Lugnviksskolan byggs om.

Sjöängen kan komma att behövas för att tillskapa ytterligare 3 förskoleavdelningar i Lugnvik utifrån demografiska behov samt beslutet om taket på 17 barn per avdelning.