Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så kan vårdmiljoner sparas

Annons

Det är viktigt att strategiskt blicka framåt och analysera befolkningsutvecklingen som givetvis starkt kommer att påverka den offentliga ekonomin. Då TCO och SCB (Statistiska centralbyrån) blickar mot 2030 ser man ingen relativ ökning av födelsetalen. Flytten till storstäderna antas öka, ungdomarna flyttar gärna till universitetsorter, de utrikesföddas andel kommer att öka – men tydligast – TCO och SCB ser en kommande äldreboom som blir kostsam. Om vi inte redan nu strategiskt planerar för en mindre kostsam äldrevård blir skattetrycket gigantiskt. Många planerare ser det som omöjligt att öka antalet platser i takt med den åldrande befolkningen. Tar vi dessutom hänsyn till kostnaderna för sjuka äldre handlar det om enorma belopp.

En nyckelfunktion för att länet/regionen ska kunna uppfylla fastställd strategi och handlingsplan (2012 – 2014) för ett bättre liv för sjuka äldre är väl fungerande hälsocentraler med en sammanhållen vård och omsorg i hela regionen. Detta innebär bland annat att det måste finnas en gemensam struktur för ledning och styrning i hela regionen.

Då menar vi en organiserad samverkan så nära de personer som har behov av vård och omsorg som möjligt, dvs. mellan både landstingets, privata och kommunernas primärvård samt alla omsorgsutförare i länets kommuner; kommuner, privata och landsting. Alla måste också ha samma förutsättningar för sitt arbete.

Att skapa jämbördiga förutsättningar är en mycket grannlaga uppgift för både landsting och kommuner då de samtidigt är beställare och utförare samt blir konkurrenter till privata utförare. Detta har tydligt visats i synnerhet för primärvården och de avtalskonstruktioner som funnits och som kommer att gälla nu under år 2014.

Ett sätt att underlätta en bättre och enklare samverkan är att länet blir en kommun och ingår i det kommande regionförbundet (se Gotlands län/kommun!). Rätt genomfört kan det också ge en klart billigare verksamhet!

Enligt strategi- och handlingsplanen för 2012 – 2014, som nämnts ovan, ska målet, som berör de äldre, skapa ett hållbart, handlingskraftigt och förebyggande arbetssätt i vård och omsorg så att äldre personer ska uppleva trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg!

Några delmål som anges är

# Ökat brukarinflytande.

# Sammanhållen vård och omsorg.

# Preventivt arbetssätt.

Det är nu knappt ett år kvar på handlingsplanen!

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), finns två kritiska utmaningar i utvecklingsarbetet för de sjuka äldre:

1. För lite fokus på att förstå och agera på grundläggande behov; för mycket reaktion på diagnos och uppstådda skador och för lite på symptom och situation.

2. Fel utgångspunkt i arbetet; för mycket utgångspunkt i insatser, för lite nytänkande och paketering av insatser till utvecklade tjänster.

Det leder till onödiga kvalitetsbrister och onödigt resursslöseri. Med ett mer effektivt utvecklingsarbete kan besparingar göras på mellan 20 – 40 procent! På några få års sikt skulle bara vården av de allra mest sjuka äldre kunna ge besparingar på uppemot 15 miljoner! 1 procent av länets innevånare som är äldre än 65 år (ca 300 personer!) står för 30 procent av alla slutenvårdsdagar vid Östersunds sjukhus!

Genom ett ökat fokus på behovs- och situationsbedömning kan arbetsmodeller för ett bättre omhändertagande etableras som också skapar större trygghet och självbestämmande för de sjuka! Det mesta hänger på en tydlig samverkan och ett förtroende mellan alla utförare, landsting, kommuner och privata, tillsammans med klara ambitioner att snabbt förändra alla medarbetares synsätt och arbetsmetoder!

Det är positivt att notera att det nu äntligen görs noggranna uppföljningar av länets vård- och omsorgskonsumtion och som följs av analyser med förslag till förbättringar.

Det viktigaste just nu är att de högsta ledningarna för alla utförare tar till sig av detta arbete och att de intensifierar ett gemensamt förbättringsarbete för att skapa ett bättre liv för sjuka äldre! Här krävs ett tydligt ledarskap, vilja och ambition till samverkan och beslut som leder fram till handlingskraftiga åtgärder – som verkställs!

För föreningen Framtid för Jämtland

Bertil Olofsson och Börje Olsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel