Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så kan strokevården i länet förbättras

Under lång tid har vården av strokepatienter i Jämtlands län varit sämst i landet.

Efter behandling på sjukhus och sedan någon form av rehabilitering så släpps patienten ut för att klara sig själv. Få klarar detta själva utan stöd av anhörig eller någon privatfinansierad verksamhet. Andelen patienter som klarar sig själva tre månader efter en stroke varierar mycket mellan Landstingen. Bäst klarar sig patienter i Västernorrland medan de i Norrbotten, Jämtland och Uppsala klarade sig sämst. Enligt nationella kvalitetsregister så saknade många av patienterna en rehabiliteringsplan även under den tid de var inskrivna på sjukhus. Många av patienterna följdes inte heller upp. Allt flera av de som skickas hem måste ha extra hjälp hemma vilket, enligt forskare tyder, på att rehabiliteringen har försämrats framför allt under de senare åren. Denna bild bekräftas av kvalitetsregistret Riks Stroke som följt upp patienter under ett år efter insjuknandet. Ungefär 50 procent av de tillfrågade upplevde att deras rehabilitering inte var tillgodosedd. Många av strokepatienterna uppgav även att stödet från kommunen var otillräckligt. Många av de som var i arbetsför ålder upplevde att de inte fått stöd av arbetsförmedling eller försäkringskassa. Man säger att stödet från dem är i princip noll! Allt fler talar om att stödet försvinner från både sjukvården och samhället när de lämnar sjukhuset .

Årligen insjuknar i landet i runda ta 3 0 000 i stroke. I Jämtlands län är det cirka 400 som årligen drabbas av stroke. Åldersmässigt blir det allt fler yngre som skulle kunna återkomma i arbetslivet med rätt insatser. Många av dessa har svårt att klä sig själva, klara av toalettbesök själva och annat som hör till det dagliga livet. De får allt oftare svårt att få hjälp med tal och sväljproblem. Man blir mycket utelämnad om man inte har någon som stöder och hjälper till med det dagliga livet. Dödligheten efter 28 dagar bland stroke - drabbade kvinnor är högst i Jämtland räknat på hela landet. Flera intressanta uppgifter kan hämtas från (www.riks-stroke.org).

I Jämtland finns en verksamhet (Reacting) som inriktat sig på att reaktivera personer som drabbats av neurologiska problem på grlund av stroke eller andra hjärnskador. Företaget har tagit kontakt med landstingsledningen för att etablera ett samarbete som ett tredje steg efter sjukhusvård och rehabiliteringsinsatser, ett steg som avser att återaktivera (reaktivera) patienter med stöd av kunnig personal och i samverkan med den sjukes egen familj. Den socialdemokratiska l andstingsledningen har konsekvent vägrat att ens låta sig informeras om dessa möjligheter för strokedrabbade.

När man nu läser landstingsplanen för kommande år så finns delvis en förklaring till denna avoga inställning. I ett utdrag ur protokoll från 27 oktober i år står under begreppet inprioritering; ”Upphöra med vård på strokeenhet vid sjukhus för äldre multisjuka patienter som insjuknat i stroke, bor i särskilt boende och som har förväntat kort återstående livstid”.

Det kanske bygger på något intryck som det socialdemokratiska landstingsrådet fick i det politiskt stabila landet Kina? Vad är då nästa steg man i Jämtlands läns landsting tänker ta? Man saknar ju redan i vårt landsting, enligt kvalitetsregistret Riks Stroke, möjligheter att rätt behandla strokepatienter. Jämtlands läns landsting ligger långt ner i kvalitetsregistret för strokevård men har möjligheter att förbättra sig genom att samarbeta med den reaktivering som privata krafter med egna kapitalinsatser gör. Ett annat alternativ är ju att överlåta vården till Väster n orrland som enligt rapporten har en humanare syn på den svaga patientgrupp som strokedrabbade utgör. Vi vill slippa se att man reducerar patientgruppen med metoder som enbart diktaturländer använder.

Gusten Rolandsson

Östersund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel