Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så här fördelas årets bygdemedel i Strömsunds kommun

FROSTVIKENFONDERNA

Idégården, Martha Åslund, Kycklingvattnet, Färdigställande av servicehus vid husvagnscampingen i

Kycklingvattnet, 63 000 kr, Avstyrks

Idégården, Martha Åslund, Kycklingvattnet, Anskaffande av keramikugn för stengodsbränning m.m., 55 000 kr, Avstyrks

Strömsunds kommun, Turistbefrämjande åtgärder i Frostviken (ytterligare bidrag), 50 000 kr, Beviljas

Fågelbergets Fiskevårdsområdesförening, Undersökning av smoltvandring i arbetet med att återskapa

öringvandringen i Bågede fisktrappa, 70 000 kr, Beviljas

Blåsjöns Damer, Anskaffande av tvättmaskin och torktumlare till gemensam

tvättstuga i Stora Blåsjön, 127 500 kr, Avstyrks

Forum Frostviken Ekonomisk Förening, Anskaffande och installation av uttagsautomat i Gäddede, 400 000 kr, Beviljas

Holgerssons Plåt AB, Gäddede, Anskaffande av luftvärmepumpar och elpanna, 47 200 kr, Avstyrks

Frostvikens Fotbollsförening, Gäddede, Anskaffande av gräsklippare och fotbollsmål, 72 000 kr, Beviljas

Bygdeföreningen SAGA i Gäddede, Upprustning av SAGA i Gäddede (ytterligare bidrag) samt anskaffande av piano, 216 332 kr, Beviljas

Forum Frostviken Ekonomisk Förening, Anskaffande av skylift, 350 000 kr, Beviljas

Fridas Hästgård, Frida Carlsson, Junsternäs, Uppförande av stall i Frostviken, 545 000 kr, Avstyrks

Forum Frostviken Ekonomisk Förening, Observatorie-gruppen, Uppförande av planetarium vid observatoriet på Brännklumpen i Gäddede, 1 000 000 kr, Beviljas

Ankarvattnets Vildmarkscamping, Hans Olofsson, Anordnande av eluttag och belysning, 60 000 kr, Avstyrks

Blåsjöns Framtid Ekonomisk Förening, Upprustning av liftsystemet, uppförande av sportbod/värmestuga, anordnande av skidlekområde m.m., 2 000 000 kr, Beviljas 1 900 000 kr

Kvarnbergsgårdens AB, Upprustning av gamla Levinsgården, 288 000 kr, Avstyrks

Byggnadsföreningen Folkets Hus, Upprustning av Folkets Hus i Stora Blåsjön (ytterligare bidrag), golv, servering, bord, 91 500 kr, Beviljas

Fjällbjörkens Livsenergi, Ingrid Nilsson, Jormvattnet , Anskaffande av produktionskök, Ej preciserad summa, Avstyrks

Närvård Frostviken, Gäddede, Anskaffande av bladderscan och blodtrycksmätare till hälsocentralen i Frostviken, 127 000 kr, Avstyrks

Lilje Ekonomi, Carita Liljefjäll, Gäddede, Anskaffande av dator, skrivare och programvara, 15 000 kr, Avstyrks

Frostviksfjäll Frostvikens turistförening, Marknadsföring av Frostviksfjällen (ytterligare bidrag), 279 400 kr, Beviljas

Föreningen Frostvikens Byastuga, Gäddede, Upprustning av Frostvikens byastuga (ytterligare bidrag), 121 350 kr, Beviljas

Frostvikens församling, Upprustning av raststuga vid Vikens kapell i Frostvikens församling, 250 000 kr, Avstyrks

Jormvattnets Byamän, Anskaffande av stenplockningsmaskin, 381 250 kr, Beviljas

Stora Blåsjöns samfällighetsförening, Anskaffande av byggnadsställning, byggande av damm i Mesvattnet och anordnande av vägbelysning, 681 250 kr, Avstyrks

Leve Brödet, Lillian Appelkvist, Jormlien, Anskaffande av försäljningsvagn alt. utökning av verksamheten till servering, 30 000 kr, Avstyrks

Dunderklumpens Föräldraförening, Anskaffande av lekutrustning m.m. till förskolan i Gäddede, 90 220 kr, Avstyrks

Frostvikens Hembygdsförening, Gäddede, Upprustning av byggnader inom hembygdsgården samt uppsättning av timrad scen, 60 000 kr, Beviljas

Frostvikens Fotbollsförening, Gäddede, Uppförande av multiarena vid skolan, 700 000 kr, Beviljas 679 487 kr

Camp Stora Blåsjön, Anders Ottosson, Anordnande av naturlekplats m.m. i Stora Blåsjön, 900 000 kr, Avstyrks

Skoteralliansen i Strömsunds kommun, Investeringar för upprätthållande och förbättring av kommunens skoterledssystem,ytterligare bidrag (Ansökan även upptagen under Fjällsjö- och Strömsfonderna), 882 850 kr, Beviljas 100 000 kr

FJÄLLSJÖFONDERNA

Tåsjö Hembygdsförening, Tilläggsisolering av ekonomibyggnad, anskaffande av Täljstenshäll och Täljstenshäll och täljstenshäll samt upprustning av golv i logen tilläggsisolering tilläggsisolering, 30 000 kr, Beviljas

Holmens Vägförening, Upprustning av enskild väg i Rörström, 13 175 kr, Avstyrks

Backe Bensin o Service AB, Anskaffande av skyltar, 36 798 kr, Avstyrks

Rossöns Fiskevårdsområdesförening, Anskaffande av båtbryggor till Bodumsparken, anskaffande av solcellsutrustning samt uppförande av friggebod, 50 000 Beviljas 20 000 kr

Christer Berg, Inviken, Byggande av jakt- och fiskecamp med stugor, rum, husvagnsplatser i Inviken, 600 000 kr, Beviljas 150 000 kr

Silsjönäs Byalag och Byutvecklingsgrupp, Upprustning av Silsjönäs bygdegård samt anskaffande av inventarier (ytterligare bidrag), 578 000 kr, Avstyrks

Strömsunds kommun, Turistfiskefrämjande åtgärder i Hoting (ytterligare bidrag), 50 000 kr, Beviljas

Hotings Samhällsförening, Utbyte av julutsmyckningen i lyktstolparna genom Hotings samhälle, 40 000 kr, Avstyrks

Hoting Unlimited AB, Installation av rullstolstrapphiss samt utrymningslarm, 140 100 kr, Avstyrks

Hotings Hembygdsförening, Upprustning av Valågården (ytterligare bidrag), installation av luftvärmepumpar), 50 000 kr, Beviljas

RSMH Fjällsjö, Backe, Anskaffande av luftvärmepumpar, 80 000 kr, Beviljas

Kommunala musikskolan Hoting/Backe-området, Anskaffande av musikinstrument, 30 000 kr, Beviljas

ABL Bensin AB, Kyrktåsjö, Anskaffande av kortautomat till bensinanläggningen i Kortpelare Kyrktåsjö samt besiktning av cisterner, 100 000 kr, Beviljas

Västra Ångermanlands Flygklubb, Anskaffande av sågklinga för röjning och plåt till hangartak m.m., 20 000 kr, Avstyrks

Rossöns Golfklubb, Förbättring av golfanläggningen (ytterligare bidrag), upprustning av banan samt anskaffande av traktor, 95 000 kr, Beviljas

Fjällsjö Petroleum Ekonomisk Förening, Kostnader för säkerställande av bensinförsörjningen i Backe med omnejd, 400 000 kr, Beviljas

Norråkers Idrottsförening, Upprustning av elljusspåret i Norråker, 169 000 kr, Beviljas

Breviksuddens förening för vatten och avlopp, Jansjö, Upprustning av vatten- och avloppsnät i Jansjö, 136 811 kr, Avstyrks

Rossöns Idrottsförening, Anskaffande av skoter, sladdar och snowmower, 193 450 kr, Beviljas 75 000 kr

Tåsjöns Fiskevårdsområdesförening, Etablering av romkläckeri i Tåsjö-området, 900 000 kr, Avstyrks

Fjällsjö Alpina Klubb, Backe, Anskaffande av mobila hopp och banor för snowboard m.m., 154 000 kr, Avstyrks

Hotings Samhällsförening, Byggande av handikapptoalett och gång-/cykelbro vid Valåbäcken utmed E45, 395 618 kr, Avstyrks

Hotings Samhällsförening, Iordningställande av lekplats i parken utmed E45, 317 530 kr, Avstyrks

Hotings Samhällsförening, Uppställning av ånglok och växlingslok vid Hotings järnvägsstation, 85 525 kr, Avstyrks

Fjällsjö Alpina Klubb, Backe, Uppförande av byggnad för skid-/bräduthyrning m.m., 450 000 kr, Avstyrks

Rossöns Samhälls & Företagarförening, Upprustning av föreningens fastighet Konv. till pellets, 407 000 kr, Beviljas 65 000 kr

Västra Ångermanlands Travsällskap, Hoting, Förbättring av travanläggningen i Hoting (ytterligare bidrag), uppförande av stall, 550 000 kr, Beviljas 250 000 kr

Nordfisk AB, Hoting, Uppsättande av bom som våg och isbrytare i Hotingsjön samt anskaffande av båt, 114 000 kr, Avstyrks

Nordfisk AB, Hoting, Byggande av dammar för fiske av öring, röding och regnbågslax, 111 000 kr, Avstyrks

Erik-Olof Älg Sällskapet, Backe, Anskaffande av hårdvara, dataredigering, laptop, videoprojektor m.m., 34 000 kr, Avstyrks

Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ekonomisk Förening, Framställande av tomtkarta över Tåsjö 1:229 samt området runt Fjällsikten m.m., 100 000 kr, Avstyrks

Hotings Byggnadsförening u.p.a., Upprustning av Folkets Hus i Hoting (ytterligare bidrag), renovering av fläktsystemet, 246 000 kr, Beviljas 138 233 kr

ABOR AB, Rossön, Upprustning av motellet i Rossön samt installation av Installation av luftvärmepump, 96 000 kr, Beviljas 30 000 till luftvärmepump

Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a. i Rossön, Anskaffande av stolar m.m. till Folkets Hus i Rossön, 35 000 kr, Beviljas

Rörströmsälvens Jakt & Fiske Ekonomisk Förening, Förbättring av anläggningen i Lesjön (ytterligare bidrag), kök och toaletter, 280 000 kr, Avstyrks

Hoting Turist AB, Anskaffande av hopptorn och bojor till badplatsen m.m., 89 888 kr, Avstyrks

Lojsinit Sportfiske Intresseförening, Upprustning av brofäste/stenkista vid båtgenomfart, förstärkning av strandskydd och vall m.m., 79 800 kr, Beviljas 50 000 kr

Jansjö Byförening, Upprustning av samlingslokalen i Jansjö, tillbyggnad för toalett med ny entré, ny altandörr, 185 000 kr, Avstyrks

Landsombergets Lift AB, Backe, Förbättring av anläggningen i Landsomberget (ytterligare bidrag), snöskoter, värmepump m.m., 130 000 kr, Avstyrks

Övre Tåsjödalens Utpost, Lena Harrysson, Norråker, Upprustning av restaurangen (ytterligare bidrag), nytt Yttertak och tre- Yttertak och tretak treglasfönster, tilläggsisolering, ny panel glasfönster glasfönster, 285 000 kr, Beviljas 134 000 kr

IFK Kyrktåsjö, Anskaffande av benpress till gym, 40 000 kr, Avstyrks

IFK Kyrktåsjö, Anskaffande av gräsklippartraktor, 35 000 kr, Beviljas

IFK Kyrktåsjö, Anläggande av brunn med sommarvatten i anslutning till fotbollsplanen och klubbstugan, 20 000 kr, Beviljas

IFK Kyrktåsjö, Anläggande av grusplan för fotboll, 19 000 kr, Beviljas

Strömsunds Skoterallians, Investeringar för upprätthållande och förbättring av kommunens skoterledssystem, ytterligare bidrag (Ansökan även upptagen under Ströms- och Frostvikenfonderna), 882 850 kr, Beviljas 100 000 kr

Kraftcentrum Närservice Ekonomisk Förening, Kostnader för utbildningar om röjsågar, motorsågar m.m. samt anskaffande av utrustning (Ansökan även upptagen under Strömsfonderna) 179 390 kr, Avstyrks

STRÖMSFONDERNA

Havsnäs Samfällighetsförening, Anskaffande av slampump/diafragmapump med slangpaket, 42 500 kr, Beviljas

Tjärnnäsets Vägsamfällighet, Öhn, Strömsund, Upprustning av enskilda vägen 32770 i Tjärnnäset (ytterligare bidrag), 60 000 kr, Avstyrks

Södra Öhns Vägsamfällighet, Upprustning av enskilda vägen 328 25 Södra Öhn, 150469 kr, Beviljas 100 000 kr

Havsnäs Samfällighetsförening, Förbättring av föreningens anläggning (ytterligare bidrag), 80 000 kr, Beviljas

Lövberga Bygdegårdsförening, Anskaffande av stolar, bord, armaturer och 50-tums TV, 84 990 kr, Beviljas 63 111 kr

Strömsunds Konstforum, Upprustning av Galleri Katten 9, yttertak, 228 155 kr, Avstyrks

Strömsunds Konstforum, Upprustning av Galleri Katten 9, entré, 243 187 kr, Avstyrks

Alanäsets Vatten- och Avloppsföretag, Upprustning av vattenanläggningen i Alanäset (ytterligare bidrag), 31 875 kr, Beviljas

Siljeåsens Byaförening, Upprustning av samlingslokalen i Siljeåsen (ytterligare bidrag), 41 000 kr, Beviljas

Vågdalens Hembygdsförening, Upprustning av Vågdalens hembygdsgård (ytterligare bidrag), samt anskaffande av brygga till Fångsjön, 185 000 kr, Beviljas 25 000 kr

Tullingsås Förening för Vatten och Avlopp u.p.a., Omläggning av gamla vattenledningsnät i Tullingsås by, 100 000 kr, Avstyrks

Strömsunds Brukshundklubb, Inhägnad och belysning av grusplan för tränings- och kursverksamhet m.m., 90 157 kr, Avstyrks

Jägareförbundet Mitt Norrland, Anskaffande av skyttesimulator med placering inom kommunen, 190 000 kr, Avstyrks

Ströms Hembygdsförening, Asfaltering av entrén vid Café Tomten, gångvägar och plan framför scenen, 633 232 kr, Beviljas 200 000 kr

Öhns Byalag, Upprustning av Öhns gamla skola, 66 500 kr, beviljas 50 000 kr

Ulriksfors IK & Byförening, Upprustning av bystugan i Ulriksfors (ytterligare bidrag), entré, handikappramp m.m., 66 250 kr, Beviljas

Faxebygdens Byalag, Anskaffande av två spisar, 13 380 Beviljas,

Faxebygdens Byalag, Anskaffande av bord och stolar, 17 540 kr, Avstyrks

Strömsunds Ridklubb, Förbättring av ridanläggningen i Strömsund (ytterligare bidrag), byggande av möteslokal på läktardelen, 167 900 kr, Beviljas

Vattudalens Båtklubb, Upprustning av flottningskajen i Strömsund, 183 350 kr, Avstyrks

Vattudalens Båtklubb, Handikappanpassning av båthamnen vid brofästet i Strömsund (ytterligare bidrag), 222 000 kr, Beviljas 122 000 kr

Vattudalens Kulturbåtar Intresseförening, Upprustning av M/S Tärnan, 39 200, Beviljas

Faxebygdens Byalag, Upprustning av golvet i gymnastiksalen, Upprustning av golvet i gymnastiksalen, 15 000 kr, Beviljas

Hillsands VA Ekonomisk Förening, Upprustning av anläggningen för vattendistribution i Hillsands by, 60 800 kr, Avstyrks

Östra Havsnäs Byförening, Upprustning av skolan i Östra Havsnäs, 35 000 kr, beviljas

Tullingsås Byförening, Utgivning av bok om Tullingsås, 150 000 kr, Avstyrks

Tullingsås Byförening, Upprustning av skolan i Tullingsås, 150 000 kr, Avstyrks

Strömsunds Motorcrossklubb, Anskaffande av traktor, transponder, startgrind, elverk, depåbelysning och banbelysning, 370 000 kr, Beviljas 182 680 kr

Lillvikens Bygdegårdsförening, Upprustning av bygdegården i Lillviken, målning, 93 125 kr, beviljas

Strömsunds Gymnastikförening, Anskaffande av dator, kopiator och fjädrar till trampolin, 44 000 kr, beviljas 10 000 kr

Strömsunds Folketshusförening, Anskaffande och installation av utrustning för videokonferens, 340 000 kr, Avstyrks

IFK Strömsund, Uppförande av omklädningsrum i anslutning till Dunderhallen (ytterligare bidrag), 4 871 200 kr, Avstyrks

IFK Strömsund, Installation av snökanonanläggning till slalombacken i Vallberget, 1 500 000 kr, Avstyrks

IFK Strömsund, Anskaffande av matchur och ljudanläggning, 352 000 kr, beviljas 300 800 kr

IFK Strömsund, Anskaffande av två luftvärmepumpar samt komplettering av el-central, 56 000 kr, Beviljas

IFK Strömsund, Upprustning av paviljongen på Strömsvallen samt anskaffande av möbler, 67 000 kr, beviljas

Ringvattnets Bygdegårdsförening, Uppförande av bakstuga och upprustning av bygdegården (ytterligare bidrag) samt anordnande av grillplats, 84 000 kr, Avstyrks

Strömsunds Skoterallians, Investeringar för upprätthållande och förbättring av kommunens skoterledssystem, ytterligare bidrag (Ansökan även upptagen under Fjällsjö- och Frostvikenfonderna), 882 850 kr, Beviljas 100 000 kr

Kraftcentrum Närservice Ekonomisk Förening, Kostnader för utbildningar om röjsågar, motorsågar m.m. samt anskaffande av utrustning (Ansökan även upptagen under Fjällsjöfonderna), 179 390 kr, Avstyrks