Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så får länet en framtid

Annons

Ekonomisk politik kan utföras på olika sätt - endera genom att föra en politik nationellt som helt är frikopplad från ansvar för regioner och kommuner eller en politik nationellt som vågar omfördela solidariskt till de som har större behov.

Den senare bygger på en solidarisk grundsyn och är inte är främmande för att kritisera skattesänkningar för miljardbelopp som görs samtidigt som vården, skolan och omsorgen i särskilt glest befolkade områden i vårt land har uppenbara problem.

Man kan välja att påstå att politiker som kräver rättvisare regeringspolitik för att klara välfärden, skyller ifrån sig på regeringen eller så inser man att allt hänger ihop och att även den nationella nivån behöver ge mer till de som behöver och inte som nu miljarder till redan rika delar av landet.

Länets utveckling är beroende av detta viktiga samspel och ett antal viktiga insatser, satsningar och beslut på regional nivå. Solidarisk politik måste föras på alla nivåer.

Den nationella politiken måste istället för att sänka skatterna för hundratals miljarder ta ett solidariskt grepp och satsa på områden som skola, vård och omsorg - men också på kultur och arbete. Då handlar det om att våga ge mer stöd till de områden av landet som har få invånare och därmed låg egen intäkt i form av skatt.

Redan i innevarande års regeringsbudget skulle ett Socialdemokratiskt förslag ha gett många miljoner extra till exempelvis vårt landsting för vård.

Den nationella nivån måste också inse att exempelvis sjukvården behöver mer pengar allt eftersom vi uppfinner nya dyra läkemedel, nya behandlingsmetoder och skapar möjlighet att vårda, behandla och bota allt fler patienter - en positiv utveckling, men som också ökar risken för underskott i många landstingsbudgetar. De landsting som idag går med minus, har inte slarvat bort pengar eller lagt dem i ett stort svart hål - pengarna har gått till vård som blivit allt dyrare och därmed skapat underskotten! Bara för 2013 ökade vårt landstings kostnader för den mest intensiva vården kring svårt sjuka med hela 30 miljoner kronor! Många gånger beroende av att vi nu kan utföra behandlingar eller använda metoder som tidigare inte fanns inom vården.

Vilka är då de regionala möjligheterna vid sidan av en ständigt pågående översyn av effektivitet och arbetssätt inom vården, omsorgen och skolan.

Där handlar det om ett gemensamt arbete för att öka just intäkterna, samtidigt som kostnaderna skall fortsätta att hållas på en låg nivå.

Länet behöver goda förutsättningar för arbete och företagande, där den regionala politiska nivån måste göra allt för att underlätta en sådan utveckling.

Just nu utformar vi EU:s fonder på ett sätt som gör att de skall kunna stötta nya projektidéer, kompensera låg utbildning, stötta behov av fortbildning, skapa arbeten och hjälpa unga in i arbetslivet.

Tillsammans med nationella beslut om förenklat företagande, ännu bättre och enklare processer vid företagsetableringar, stöd till utveckling av goda företagsidéer, minskad belastning på sjuklönesidan för företagen kan politiken göra ännu mer.

Ett utvidgat företagande och fler jobb skapar just de skatteintäkter som också tillsammans med en solidarisk nationell politik kan trygga välfärdens områden i hela vårt län.

Faktorer som attraktivt län och gott bemötande utökar våra chanser till ett län med goda levnadsförhållanden. Det handlar om att markera att alla som kommer till oss också är välkomna att stanna hos oss. Det handlar om goda förutsättningar för fritid, kultur och boende.

Ett län som också skapar bra förutsättningar för kulturellt utövade, bra fritid och trygga boendemiljöer - kan också bli ett län som blir vinnare.

Frågan kring regional utveckling och ledarskap för länet måsta placeras högt på agendan, så att länet också blir omtalat som ett sådant län och en sådan region.

Vid sidan av allt detta måste också andra förutsättningar ges - det kan handla om bättre infrastruktur, där tilldelningen av medel för insatser på våra vägar och järnvägar måste öka. Ett län som skall klara besöksnäring, tunga transporter för tex skogsnäringen och den tillverkande industrin, men också trygga resor för oss in invånare i hela länet måste också vara på tå för att kämpa för en rättvisare tilldelning.

Slaget om bättre bredband och IT-infrastruktur är ännu inte vunnet, men en enormt viktig fråga för ett bättre företagsklimat och en bra boendemiljö som vi måste satsa mycket politiskt arbete på.

Jämtlands län kan bidraga till hela landets utveckling, men då måste också våra förutsättningar vara sådana att näringslivet vågar etablera sig i länet, att människor vill flytta hit och att välfärdens områden lyckas finansiera sin verksamhet och erbjuda bra arbetsmiljöer.

En Socialdemokratisk politik med solidariteten som förtecken har allt att ge för länets och den nya Regionens framtid.

Jämtlands län vill och kan!

Robert Uitto (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel