Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så blir vi attraktiva

Annons

Samspelet mellan den lokala/regionala nivån och den Nationella är oerhört väsentlig för att vår gemensamma välfärd i form av sjukvård, utbildning och omsorg skall utvecklas även i vår glest befolkade region.

Det är därför en grundförutsättning att det förs en solidarisk politik på alla nivåer som helt enkelt utgår ifrån att reell rättvisa är när den som behöver mer, också får mer.

I en Socialdemokratisk politik handlar det då om att regeringen via skatteutjämningssystem och statsbidrag fördelar rättvist, så att regioner och landsting med få invånare, många äldre och högre arbetslöshet också får mer än starka regioner. Ett exempel är den socialdemokratiska budgetmotionen som ger vår sjukvård flera miljoner extra istället för regeringens förslag som ger 1 miljard extra till redan starka områden i landet.

Den solidariska politiken bygger på rättvis fördelning istället för enorma skattesänkningar, så att även små kommuner kan klara äldreomsorg och skola.

Med detta som en rättvis grund måste vi sedan på lokalt och regionalt plan föra en bra politik för utveckling. Fler i arbete, fler invånare och ett utvecklat näringsliv ger oss lokala och regionala skatteintäkter som sedan enligt samma solidaritetspolitik kan fördelas till människor och verksamheter som tydligt behöver mer stöd.

Region Jämtland-Härjedalen skall helt enkelt vara en attraktiv region att bo i, flytta till och driva företag i - fylld av mångfald.

Det är också därför som vi arbetar hårt för förbättrade förutsättningar där det handlar om att kämpa för bättre täckning på mobiltelefoni, bättre utbyggnad av bredband, rättvisare fördelning av medel till vägar och annan infrastruktur. Allt för att våra viktiga näringar skall kunna bedrivas i hela länet. Vi får aldrig glömma att vårt näringsliv i form av besöksnäring, skogsnäring och exempelvis tillverkande industri tillför både oss och nationen betydande skatteintäkter.

Av den anledningen jobbar vi Socialdemokrater nu med förbättringar på samtliga dessa områden och utformar dessutom de kommande EU-fonderna för att de skall kunna stötta utveckling för nytt företagande och nya satsningar.

Idéer och innovationer skall enkelt kunna bli till produkter, företagande och arbetstillfällen genom bra stöd i vår Region. Det samma gäller människors behov av utbildning, fortbildning eller omskolning - ingen idé skall anses omöjlig och inget företag skall sakna möjlighet till rätt utbildad personal.

Jag är övertygad om att våra fantastiska företagare skulle kunna göra ännu mer om vi samarbetade kring förbättrade grundförutsättningar för företagande också i glesbygd.

Rätt satsade pengar på bred regional utveckling i övrigt skapar också bättre förutsättningar för attraktion, intresse för inflyttning och bättre hälsa hos alla.

Att våga satsa delar av skattepengarna på kultur, utbildning, miljö, infrastruktur och folkhälsa bidrager givetvis till att sätta regionen på kartan. Idag vet vi att exempelvis kultur- och idrottssatsningar också utvecklar regioner på det sätt som vi så väl behöver.

En solidarisk politik som också vågar satsa rättvist på kultur för alla i hela vår region är en vinnande politik.

Välfärden har allt att vinna på den solidariteten genom bättre förutsättningar för utveckling och därmed ökade skatteintäkter att fördela.

Robert Uitto (S), regionråd