Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så blir Sverige fossilbränsleoberoende

Riksdagen har slagit fast att Sverige ska ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030. För att påskynda omställningen har vi nu sammanställt alla de 115 remissvaren från myndigheter, företag, organisationer och enskilda som berörs av omställningen. Den samlade bilden, som vi är först att presentera, är av mycket bred enighet inom fem nyckelområden:

1. Sverige vill bli fossilbränsleoberoende. En överväldigande majoritet står bakom det centrala målet, inklusive. ledande fordons- och drivmedelstillverkare som Scania och Preem, och Naturvårdsverket och Energimyndigheten efterfrågar en tydlig handlingsplan för att säkerställa måluppfyllelse.

2. Alla ska med. Alltifrån Klimatkommunerna, med 3,5 miljoner invånare, till KTH och KSLA, önskar nya åtgärder för ökad kollektivtrafik, energieffektivisering och smartare resmönster. Bland annat Svensk Handel och Lastfordonsgruppen, med ett 60-tal medlemsföretag, anser att även flyg- och fartygstransporter bör inkluderas, medan Trafikverket och WWF efterlyser konkreta förslag för arbetsmaskiner.

3. Morot och piska. Nästan alla önskar en rejäl ekonomisk stimulans till de som väljer de klimatbästa bilarna, med rejält påslag för de som släpper ut mer. För tunga fordon stödjer bland annat Eon och Motormännen förslaget om miljölastbils- och busspremie. Scania och SEKAB slår fast att denna även bör stimulera andrahandsmarknaden.

4. Kvotera mera. Berörda myndigheter, branschorganet SPBI, producenter som Lantmännen och Preem och intresseorganisationer som Gröna Bilister står alla bakom kvotplikten, där bränslebolagen åläggs att blanda in en stegvist ökande andel biodrivmedel i de fossila. En ofta återkommande ståndpunkt är att den som tillverkar ett biodrivmedel med 90 % klimatnytta, jämfört med det fossila alternativet, bör belönas för detta jämfört med ett biodrivmedel med 35 % klimatnytta, vilket är EU:s mediokra lägstakrav.

5. Gör om, gör rätt. Boverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, KTH, länsstyrelserna i Dalarna och Jämtland, Malmö stad, Naturskyddsföreningen och Tågoperatörerna är bara några av de många tunga aktörer som underkänner Trafikverkets trafikprognos. Vår långsiktiga nationella transportplan måste göras om och utformas så att den blir i linje med 2030-målet, menar man.

Med 115 remissvar på en 1064 sidor lång utredning, som handlar om hela Sveriges fordons- och drivmedelsarbete fram till år 2030, kan man förvänta sig en mycket brokig bild. Tvärtom finns på fem centrala områden en stark, samfälld önskan om handling, vilket samtliga riksdagspartier bör ta till sig. Omedelbart efter valet bör vi få se nya mått och steg för att ställa om till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta!

Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet

Anders Fredriksson, vd, SEKAB

Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem

Tina Helin, vd Eon Gas

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen Energi

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel