Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rovdjur dyra för samebyar

Svenska Samernas Riksförbunds rovdjursgrupp, som består av representanter från hela svenska delen av Sàpmi och Sametingets rennäringsnämnd väljer att publicera detta öppna brev ställt till media, berörda forskare och allmänheten med anledning av de artiklar som publicerats till följd av Vargsymposiet i Vålådalen.

Under Vargsymposiets sista dag presenterades en rapport framtagen av forskare vid NINA i Norge där huvudbudskapet synes vara att rovdjur inte utgör främsta orsaken till de stora förluster som drabbar renskötseln. Svensk media har i flertalet dagstidningar publicerat artiklar med anledning av detta.

Mot bakgrund av den redan hårt polariserade debatten gällande rovdjursförvaltningen i Sverige är det anmärkningsvärt att media väljer att på ett sådant ensidigt sätt att skriva om frågan utan att närmare precisera att studien gäller förhållanden i andra länder.

Den rapport som presenterades i Vålådalen gällande rovdjur och ren bygger på en studie gjord i Norge som avbröts i förtid gentemot ursprungsplanen. Att applicera denna studie på de förhållanden som råder i Sverige ger läsaren uppfattningen att konklusionerna är applicerbara även i Sverige. De förhållanden som råder i Sverige skiljer sig markant från Norge så även renskötselns till sin form och utövande.

I Sverige finns idag en god kunskap om de förhållanden som råder i Sverige samt att rovdjuren förorsakar stora förluster för landets samebyar. Flertalet forskare och studier visar på detta, bland annat det så kallade björnprojektet som genomförts i två skogssamebyar. Att svenska renar skulle dö på grund av svält såsom den norska studien pekar på ställer vi oss frågande till. Det finns ingenting som tyder på att så är fallet, inte heller någon av de svenska studierna har påtalat att orsaken till de stora förlusterna baseras på att renar svultit till döds.

Regeringen har gett sametinget i uppdrag att påbörja arbetet med införande av toleransnivåer för rennäringen, i detta arbete kommer det synliggöras hur stora förluster som Sveriges samebyar i dag drabbas av. Svenska Samernas Riksförbund och Sametinget arbetar i nuläget för genomförande av detta uppdrag.

Vår förhoppning är att vi i framtiden bjuds in till evenemang såsom Vargsymposiet för att berätta om vår situation och inte bara som åhörare, rimligen torde det ligga i såväl media som allmänhetens intresse att återspegla situationen utifrån flera perspektiv. Vi uppmanar även media att kritiskt granska de rapporter som artiklarna bygger på.

SSR: s Rovdjursgrupp

Jörgen Jonsson, förbundsordförande Svenska Samernas Riksförbund

Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist Svenska Samernas Riksförbund

Torkel Stinnerbom, ordförande Sametingets rennäringsnämnd


Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel