Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Revisorerna kritiserar landstinget för att inte ha klarat ekonomin trots omställningsarbetet

Landstinget redovisar ett minus på 26,7 miljoner för 2009 trots skattehöjning, omställningsarbete och andra åtgärder.

Annons

Landstinget har dessutom tillförts extra pengar som kömiljarden som gett totalt 45,1 miljoner.

Landstingets revisorer är mycket kritiska till landstingets resultat. Senast 2011 måste landstingets också återställa 2008 års underskott på 72,2 miljoner och senast år 2012 ytterligare 28,2 miljoner, som avser underskottet 2009, sammanlagt 100,4 miljoner.

I föregående års revisionsberättelse konstaterade revisorerna bland annat att landstingsstyrelsen behövde göra något för att förbättra kontrollen över verksamheten och för att få balans mellan uppdrag och resurser, i första hand inom specialistvården.– Vi noterar att budgetunderskottet för specialistsjukvården som år 2008 uppgick till 67,3 miljoner kronor för år 2009 ökat med 96,9 miljoner trots omställningsarbetet och andra åtgärder, skriver revisorerna.

Efter att landstinget sänkt resultatkravet från 95,8 miljoner till 12 miljoner, bedömde de att osäkerheten var stor när det gällde landstingets möjligheter att klara en budget i balans till år 2011.

”Enligt landstingsplanen för 2010-2012 borde det budgeterade ekonomiska resultatet de senaste åren ha varit tre procent av skatter och generella statsbidrag. Detta motsvarar ett överskott för åren 2007-2009 på sammanlagt 259 miljoner”.

Landstingsstyrelsen har vidtagit åtgärder främst i omställningsarbetet för att få en ekonomi i balans. Hela nettobesparingen ska enligt beslutad plan uppgå till 177 miljoner.

Men den uppnådda nettobesparingen blev 63,2 miljoner varför det återstår drygt 100 miljoner att spara under 2010.

Revisorerna pekar även på de stora avvikelserna mellan budget och utfall för Riks- och regionvården. Under perioden 2004-2009 låg kostnadsutvecklingen på 38 procent medan budgetuppräkningen varit 19 procent.

”Budget har under året helt saknats för ortopedins köp av vård inom vårdgarantin och fritt vårdval. En mer realistisk budget är enligt vår mening en viktig förutsättning för att förbättra landstingsstyrelsens kontroll över och möjligheter att kortsiktigt styra verksamheten och ekonomin”, skriver revisorerna.

Revisorerna vill ändå ge ledamöterna i landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för 2009, men de avslutar sin rapport med att konstatera att landstingets kortfristiga skulder har bokats upp med för höga belopp.

Slutsatsen blir därför att det redovisade ekonomiska resultatet borde ha varit 16,2 miljoner kronor bättre än vad som redovisats i resultaträkningen.