Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Revisorerna kritiserar landstinget - följer inte offentlighetsprincipen

Landstingsstyrelsen följer inte offentlighetsprincipen fullt ut.

En allvarlig brist som kan riskera medborgarnas möjlighet till insyn, anser landstingets revisorer.

Det finns tydliga regler om hur olika dokument och ärenden inom landstinget ska beredas och diarieföras, men långt från alla allmänna handlingar diarieförs eller också registreras de först i efterhand.

Landstingets revisorer har gett PricewaterhouseCoopers uppdraget att genomföra en granskning av ärendeberedningen inom landstinget.

Sammanfattningsvis är bedömningen att landstingsstyrelsen inte har säkerställt ”en fullt ut ändamålsenlig och effektiv beredning av ärenden”.

Det finns tydliga regler men alla känner inte till dem och de används inte i tillräcklig omfattning.

De riktlinjer som finns för vad beslutsunderlagen ska innehålla följs inte fullt ut och styr inte beredningsprocessen. Det innebär att landstingsstyrelsen inte lever upp till besluten som fattats i landstingsfullmäktige.

”Hur politiska avstämningar och avrapporteringar formaliseras är viktigt för att skapa tydliga roller mellan förtroendevalda och tjänstemän”, skriver revisorerna.

De säger även att alternativa förslag sällan presenteras i det slutliga beslutsunderlaget.

Alternativa lösningar diskuteras bland politiker och tjänstemän men ”sorteras” eller ”prioriteras” bort innan det slutliga beslutsunderlaget färdigställs.

I vissa fall finns det inte tid till att ta fram alternativa förslag men revisorerna vill att landstingsstyrelsen fortsätter att utveckla det arbetet.

I processen med ärendeberedningen finns krav på olika moment och nivåer för kvalitetssäkring. Men på grund av tidsbrist och otydlighet om vad respektive nivå i organisationen ska stämma av, bedömer revisorerna att det finns en uppenbar risk för att ärenden som inte är tillräckligt avstämda överlämnas till landstingsstyrelsen.

Revisorerna skriver även att brister i dokumentationen av ärenden har försvårat genomförandet av deras stickprovskontroller vilket bevisar att landstingets regler inte är införda i organisationen.

Klart är att revisorerna har konstaterat ett flertal brister med att följa offentlighetsprincipen. Allmänna handlingar registreras i efterhand och det finns en stor osäkerhet bland personalen om vad som ska och bör registreras.

”Då offentlighetsprincipen utgör en grundläggande förutsättning för en effektiv ärendehantering och ärendeberedning, anser vi att denna brist bör åtgärdas omgående”, skriver revisorerna.