Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Revisorerna ger svidande kritik

Bräcke kommun får svidande kritik av revisorerna som granskat kommunens rutiner för att hålla god offentlighetsstruktur.
De slår i sin rapport fast att rutinerna är klart eftersatta.

"Vi konstaterar att aktuella dokumenthandlingsplaner och arkivförteckningar saknas i stor utsträckning. Vi bedömer att närarkiven behöver städas upp samt organiseras om för att effektivisera och säkerställa en god dokumenthantering", skriver revisorerna från KPMG AB som gjort granskningen.

De slår fast att det finns en risk för att allmänna handlingar inte kan lämnas ut vid en förfrågan, eller att det kommer att ta för mycket tid att söka handlingarna. Med andra ord har kommunen ett ineffektivt system.

"Vi konstaterar också att kommunstyrelsen, som arkivmyndighet, inte utfört någon tillsyn över kommunens myndigheter och arkivvården. Vi ser utifrån kommunstyrelsens särskilda ansvar allvarligt på att kommunstyrelsen saknar aktuell dokumenthanteringsplan", skriver de vidare.

Revisorerna har gett kommunen rekommendationer för ett förbättringsarbete i åtta punkter.

Bland annat skriver de:

• att det ska tydliggöras vilka handlingar som ska diarieföras, vart och hur detta ska ske samt att efterlevnaden regelbundet ska följas upp,

• att närarkiven struktureras så att det tydligt framgår vart dokument som är allmänna handlingar ska förvaras samt att en förteckning över vilka handlingar som förvaras i närarkivet upprättas,

• att både förtroendevalda och anställda får regelbunden utbildning/information om vad som gäller beträffande allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen är fastställd i grundlagsskyddade regler, tryckfrihetsförordningens, TF, andra kapitel. Principen innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Revisorerna slår fast att enligt TF är huvudregeln att alla allmänna handlingar är offentliga. Handlingen är allmän om den förvaras hos kommunen och om den är inkommen eller upprättad där.