Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorer vill ha bättre bullerhantering

Östersunds kommun saknar bra riktlinjer för att kunna ingripa vid trafikbuller. Det konstaterar kommunens revisorer i en rapport.

Annons

En konsult har på kommunrevisorernas uppdrag granskat hur Östersunds kommun arbetar med bullerfrågor. De konstaterar att kommunen har en tydlig organisation kring ansvar och tillsyn för hantering av buller men att det inte finns tillräckliga riktlinjer när det handlar om att ingripa mot trafikbullrande verksamhet.

I miljö- och samhällsnämndens budget finns heller inga pengar för att finansiera åtgärder som ska minska buller. Revisorerna konstaterar att det begränsar möjligheterna att komma till rätta med bullerproblem och sanering av buller.

Revisorerna konstaterar samtidigt att politikerna i miljö- och samhällsnämnden har gett kommunens tjänstemän i uppdrag att ta fram ett program med riktlinjer för bullerfrågor.

När kommunen beräknar buller längs gator så används ofta en teoretisk modell, revisorerna påpekar att dessa beräkningar även bör kompletteras med fysiska mätningar av bullret.