Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Reumatikerdistriktet Jämtlands län

Reumatikerdistriktet i Jämtlands län har den 21 mars avhållit sitt representantskapsmöte. Ordförande Catharina Blom hälsade 20-talet ombud, styrelse och övriga välkomna. Till presidium valdes som ordförande Per-Owe Öberg och till sekreterare Christine Jemtehed.

Verksamhetsberättelsen: den 13 juni genomfördes ännu en ”Tillgänglighetsmarsch” i Östersund anordnad av länets handikappförbund. Marschen gick från Badhusparken och till Stjärntorget där deltagarna samlades för att lyssna på olika talare, bland andra Marie Nordén, Lars Oskarsson och Margaretha Wahlund. Distriktet har under året också deltagit i ”Brukarmedverkan” i forskningen, ett projekt som Reumatikerförbundet har haft som går ut på att utbilda patienter för att kunna vara med i forskningsprojekt både nationellt och på Europanivå.

Härefter lades verksamhetsberättelsen inklusive bokslutet till handlingarna varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2009. Årsredovisningarna för Jämtlands läns reumatikerfond respektive Birgitta Anderssons minnesfond lades också till handlingarna och båda fondstyrelserna beviljades ansvarsfrihet.

Verksamhetsplanen: under året kommer en temadag om Psorias-artrit att genomföras. Den stora händelsen under året är Reumatikerförbundets stämma i Åre den 4-6 juni, med ombud och gäster från hela riket, där distriktet medverkar som arrangör. Vid samma tillfälle genomför också distriktet sitt 60-årsjubileum.

Till distriktsordförande omvaldes Catharina Blom, Backe. Vice ordförande Inger Persson, Brunflo. Kassör David Magnusson, Jämtlands Änge. Sekreterare Christine Jemtehed, Brunflo. Studieorganisatörer Kenth Fick, Häggenås och Berith Krieg, Östersund. Övriga ledamöter: Iréne Fregelin, Frösön, Majbritt Ellebrink, Frösön och Berit Berg, Strömsund.

Adjungerade ledamöter: fibro-mjukdelsombud: Walborg Höglund-Paulsson, Hackås, systemsjukdomsombud: Inga-Britt Eriksson, Östersund, Bechterew/AS-ombud: Kenth Fick, Häggenås, artritombud: Iréne Fregelin (även diagnosansvarig), Frösön, artros-spondylosombud: Majbritt Ellebrink, Frösön, unga reumatikerombud: vakant.

Revisorer: Hans Morén och Stefan Fax, ersättare Torbjörn Salomonsson. Ombud till Reumatikerförbundets stämma: Catharina Blom och Christine Jemtehed, ersättare Inger Persson och Kenth Fick. Ombud till ABF J/H: Kenth Fick, ersättare Berith Krieg. Ombud till HSV Jämtland, ordförandemöten och representantskap: Catharina Blom, ersättare Berith Krieg. Brukarråd vid Remonthagen: Rolf G. Swedbergh, Kersti Salomonsson, Iréne Fregelin och Marianne Persson. Valberedning: Inger Gidlöf (sammankallande), Torsten Lindgren och Ulla Modén.

Avslutningen gick i gåvornas tecken. Ledamoten Graciela Iglesias avtackades efter många år i distriktets tjänst. Även ledamoten Berit Eriksson och Unga Reumatikerombudet Susanne Pettersson lämnade nu sina uppdrag men hade inte möjlighet att närvara vid mötet.