Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rennäringen i Frostviken hotad

Konventionen fastställs snart och blir bindande. Nu upptäcker man att stora delar av Raedtievarie samebys renbetesland bara har försvunnit, och upplåtits till norska renägare. Tas inte hänsyn till protesterna så återstår bara civilrättslig process:

– Hur ska jag kunna hålla liv i tusen renar under de fem år processen tar, säger Thorbjörn Åhrén, ordförande i samebyn.

Den första skriftliga regleringen av renbetesrätten mellan Sverige och Norge, "Lappkodicillen", tillkom redan år 1751, och bekräftade samernas rätt att flytta med sina renar över riksgränsen. Lappkodicillen gäller fortfarande och har under åren kompletterats med ett antal detaljerade överenskommelser som reglerat formerna för renskötseln. Den senaste konventionen ingicks 1972 och gällde till 2005.

En ny konvention mellan Sverige och Norge om gränsöverskridande renskötsel har utformats och undertecknades förra året. För att den ska bli slutgiltigt bindande ska konventionen snart antas av Sveriges riksdag och Norges storting. Strömsunds kommun har inför detta utformat ett remissvar, men remisstiden har varit kort, och nu har nya rön kullkastat alltihopa:

– Det har nyligen kommit fram synpunkter som gör att vi har begärt anstånd med remissyttrandet, säger kommunalråd Jan-Olof Andersson (M). Det ser ut som om Raedtievarie sameby håller på att tappa betesmark, därför behöver vi göra om vårt yttrande för att påvisa det allvarliga i det.

Upptäckten gjordes när man nu fick tillgång till kartor över det tilltänkta konventionsområdet.

– Stora delar av våra vintervägar, och våra renbetesmarker, är överkorsade, säger Thorbjörn Åhrén, ordförande för Raedtievaerie sameby. Det är markerat som konventionsområde, vilket innebär att den marken ska upplåtas till norska renägare.

Han berättar att ett sådant beslut medför att renägarna på den svenska sidan inte alls får nyttja det renbetesland de sedan urminnes tid har använt:

– Då begår vi konventionsbrott och kan till och med bli dömda till vite.

Thorbjörn Åhrén informerar om att samebyarna har, inom rätt tid, lämnat in yttrande med detta påpekande. Likaså Svenska Samers Riksförbund, som nyss har haft ett extra årsmöte, speciellt för denna konvention, och begär anstånd för att hinna utforma yttrandet.

– Alla samebyar från Jämtland förkastar konventionsprotokollet, säger han.

Samebyarna inom Strömsunds kommun, i synnerhet Raedjievaerie, oroar sig över att det liggande förslaget hunnit så långt i beslutsprocessen. Thorbjörn Åhrén anser att om detta skulle bli klubbat i riksdagen och stortinget så är det en katastrof, och innebär kanske till och med en avveckling av rennäringen:

– Man säger att vi kan processa om att få tillbaka renbetet, men hur ska jag kunna hålla liv i tusen renar i fem års tid? Det är ungefär den tid en civilrättslig process pågår.