Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Region i uppförsbacke

Annons

En arbetsgrupp med Robert Uitto (S) som ordförande har fått uppdraget att skapa en ny regionorganisation genom att slå samman landstinget och regionförbundet.

Utmaningarna är stora:

Befolkningsutvecklingen är oroande.

Flertalet kommuner har svag ekonomi och är sårbara.

Splittrad, otydlig samhällsorganisation.

Kompetensbrist.

Svagt samhällsengagemang hos länsborna.

Lagstiftning styr i allt väsentligt ramarna för samhällets uppgifter på kommunal och regional nivå. Det innebär att de politiska möjligheterna att påverka inriktning med mera är begränsade, oavsett politiskt styre i landets kommuner.

Med jämna mellanrum informeras vi om den sviktande ekonomin och indragning av såväl kommersiell som samhällsservice.

Det vi själva kan påverka här i länet är utformningen av en effektiv samhällsorganisation med hög kompetens. Utöver god och likvärdig vård och omsorg är det också vårt ansvar att medverka till optimala villkor för näringslivets utveckling.

Ett stort demokratiskt problem är att endast 3 procent av de röstberättigade i landet är anslutna till ett politiskt parti. Nästan alla står alltså utanför och blir inte aktuella för politiska uppdrag. Detta innebär att partierna har tappat sin tidigare roll som bärare av demokratin. Politiken har mer blivit en angelägenhet för en mindre grupp som skaffat sig makt och försörjning och därför går i försvar mot företeelser som kan hota positionen.

Om Uittos arbetsgrupp har som mål att skapa en samhällsorganisation med bred förankring och som kan öka engagemanget bland länsborna krävs nya synsätt och ett kraftfullt ledarskap.

Några synpunkter:

Se till att regionfullmäktige blir ett forum med hög status och den naturliga mötesplatsen för diskussion om länets utveckling. Strategiska frågor tas upp till en fri debatt med allmänhetens medverkan, innan det har blivit partipolitiska låsningar.

Analysera för- och nackdelar med att slå samman länets kommuner till en kommun.

Utred förutsättningarna att inrätta områdesstyrelser, för ökad lokal demokrati.

Begränsa hel- och deltidsengagemang i nämnder/styrelser och beroendet av politiken som försörjning.

Begränsa presidieuppdrag till 2 mandatperioder.

Renodla politikerrollen.

Skapa en organisation som är lätt att förstå för medborgarna. Ett trovärdigt ledarskap kännetecknas av en lyssnande attityd och enkelhet. Motsatsen uppstår när språket används för att dölja, förvränga eller utelämna.

Under processen att forma en ny samhällsorganisation är det en fördel om arbetsgruppen anordnar offentliga möten kring strategiska frågor som till exempel sammanläggning av kommuner, politikerrollen, ökat samhällsengagemang.

Slutsats:

Även om Uittos uppdrag i första hand är att finna en optimal lösning för länets samordningsorgan, med landstinget (sjukvård) och regionförbundet (utvecklingsfrågor) under samma regionfullmäktige, finns de stora vinsterna i en sammanläggning också med länets samtliga kommuner (jämför Gotland).

Det demokratiska underskottet (3 procent partibundna) kan minskas genom inrättande av områdesstyrelser med dels politiska ledamöter och dels personer, som lokalbefolkningen väljer att föra deras talan. Detta borgar för att hela länet får större möjlighet att utvecklas och behålla en mer jämlik samhällsservice.

Det blir då samtidigt en demokratisk öppenhet och delaktighet jämfört med nuvarande kommunala samverkansorgan, utan insyn från allmänheten.

Vinsterna kommer bland annat i samordnade resurser för ledning, utveckling, kompetenshöjning med mera. Länsborna är mer betjänta av fler tjänster inom skola, hälso- och sjukvård framför en överdimensionerad politisk och byråkratisk organisation.

Nils Eriksson, Östersund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel